Häva köp när något sålts i "befintligt skick"

2021-05-14 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Sålde en gammal båt för 6 veckor sedan. Från 1979 och motor från början av -90talet. Priset var 31000kr inkl en bromsad trailer. Köparen var här och tittade på båten och de godkände skicket och det skrevs att båten såldes i befintligt och godkänt skick.Nu hörde köparen av sig och vill häva köpet alternativt ha kompensation på 11000kr för att det visat sig att växelhuset är sprucket.Jag har haft båten i fem år och använt den varje år men de senaste åren har det endast blivit att vi använt den enstaka tillfällen.Har endast haft båten i en liten sjö så på fem minuter har man korsat sjön. Båten har hela tiden fungerat bra och jag har haft den på service hos en pensionerad båtmek. Hela tiden jag ägt båten har det funnits en lagning på växelhuset som syns tydligt. Rådvill säljare
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om köparen till en av dig (som privatperson) såld vara, kan häva köpet alternativt få kompensation för ett fel som upptäckts i efterhand. Som jag förstår din situation har det aktuella felet funnits i alla år som du har haft båten men trots detta har den fungerat felfritt p.g.a. en väl synlig lagning. Du har dessutom fått båten servad av en pensionerad båtmekaniker.

I ditt beskrivna scenario är det huvudsakligen köplagen (hädanefter förkortad KöpL) som blir aktuell. Det är en dispositiv lag, vilket innebär att den kan frångås genom avtal. Det är alltså först och främst erat träffade avtal som reglerar vad som händer i en situation som den du har beskrivit. Om erat avtal emellertid inte reglerar det inträffade scenariot (d.v.s. om köparen har någon eventuell ångerrätt eller ska få kompensation för viss typ av upptäckta fel) fyller köplagen ut "luckorna" i erat avtal.

Eftersom jag inte har tillgång till erat avtal kommer jag i det följande utgå från vad som gäller enligt köplagens regler. Om ni inte har kommit överens om vad som händer i den uppkomna situation är det således det följande som gäller:

Köparen har generellt sett ingen rätt att häva köpet eller få kompensation

Om varan skulle anses som felaktig i köplagens mening kan köparen exempelvis häva köpet (d.v.s. lämna tillbaka varan och få tillbaka pengarna) eller kräva prisavdrag (kompensation). Denna rätt för köparen gäller dock endast om felet inte beror på köparen själv. (30 § KöpL)

Frågan är således vad som utgör ett fel i köplagens mening och, om fel föreligger, om det beror på dig eller på köparen själv.

Utgångspunkten är som sagt vad du och köparen har avtalat om. Om du således har sagt att det inte finns någon reparation på växelhuset och att det således aldrig heller har varit något problem med det, skulle alltså fel anses föreligga. Detta följer av att du enligt avtalet i så fall har levererat fel vara till köparen. (17 § 1 st. KöpL)

Som du har beskrivit ditt scenario är båten såld i "befintligt och godkänt skick". När man säljer begagnade varor sker det ofta med just sådana förbehåll. Det betyder att man helt enkelt säljer varan i det tillstånd den befinner sig i och att man således inte gör några anspråk på att varan är fabriksny.

Även om du har sålt båten med en friskrivning om att den säljs i "befintligt skick", måste varan ändå:

1. stämma överens med vad du som säljare har sagt om varan,

2. varan får inte heller vara bristfällig på ett så betydande sätt att köparen verkligen kunde räknat med att du som säljare borde ha upplyst köparen om bristen,

3. slutligen får varan inte heller vara i mycket sämre skick än vad köparen med hänsyn till exempelvis varans pris kunde förutsätta.
(19 § 1 st. KöpL)

Vad gäller i ditt fall

Utifrån den information du lämnat i ditt beskrivna scenario har köparen alltså ingen rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag (kompensation) så länge samtliga av de tre förutsättningarna här ovan är uppfyllda.

Gällande p. 1 innebär det att du inte får ha ljugit om båtens skick.

Gällande p. 2 innebär det att du som säljare har en viss upplysningsplikt gentemot din köpare. Som säljare måste du upplysa köparen om väsentliga förhållanden angående varan som du måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Även om köparen borde ha upptäckt reparationen av växelhuset vid sin granskning av båten kan det alltså föreligga en plikt för dig som säljare att upplysa köparen om det förhållandet. Det som krävs är att en sådan upplysning skulle ha haft inverkan på köpet.

Knäckfrågorna i ditt fall angående p. 2 är således om reparationen av växelhuset är ett väsentligt förhållande som skulle ha påverkat köparens inställning inför köpet. Dessa frågor är svåra för mig att besvara eftersom de till stor del beror på omständigheterna kring din specifika försäljning och kontakt med säljaren. Jag kan åtminstone säga att något som talar för att det är ett väsentligt förhållande som du borde ha upplyst säljaren om är att reparationen tycks ha varit bristfällig. Frågan är dock om den var så bristfällig att du själv måste ha förstått dess väsentlighet. Den frågan tror jag att du med lite självinsikt besvarar bäst själv.

Något som däremot talar mot att det är fråga om ett väsentligt förhållande som skulle ha haft inverkan på köparen är att reparationen var väl synlig och att köparen inte ställde några frågor om den. I denna bedömning tar man dock hänsyn till huruvida köparen utifrån dennes sakkunskap borde ha insett förhållandet eller ej.

Gällande p. 3 innebär det att du som säljare inte får ge sken av att varan är i mycket bättre skick än vad den egentligen är genom att exempelvis sälja den till ett mycket högt pris. Även andra omständigheter än pris tas i beaktning här.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det alltså svårt för mig att avgöra huruvida ett fel anses föreligga eller ej. Svaret beror nämligen till stor del på specifika omständigheter i just ditt enskilda fall som är svåra att göra antaganden om utifrån hur du har beskrivit scenariot. Så länge du har gjort vad som krävs av dig som säljare enligt de tre punkterna som jag har diskuterat här ovan, har köparen ingen rätt att varken häva köpet eller kräva prisavdrag. Om du däremot brister i någon av punkterna har köparen rätt till såväl hävning som prisavdrag.

Avslutningsvis kan rent allmänt sägas att det är relativt svårt att häva ett köp om man har köpt något av en privatperson. För att man ska få ångra sig i det fallet krävs som sagt att det föreligger ett fel i varan enligt vad som har angetts här ovan. Om man däremot köper något från ett företag har man ett mer långtgående skydd som konsument vilket innebär en mer vidsträckt ångerrätt.

Jag hoppas att mitt svar gav dig lite vägledning om vad som gäller angående din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1444)
2021-12-04 Prishöjning efter träffat avtal
2021-12-04 Vad händer då en köpare upptäcker fel på vara efter riskövergången?
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport

Alla besvarade frågor (97711)