Häva köp konsument

2020-10-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej. Jag har fått min tv lagad 4 gånger. Tre gånger för trasig skärm och en gång för trasigt moderkort, Detta inom loppet av 3 månader. Nu har tvn börjat stänga av sig själv och samsung vill skicka ut en serviceman ännu en gång. Jag börjar bli less och vill häva köpet. Kan jag det? Hur går jag tillväga isf?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga så som att dun undrar vilken rätt du som konsument har vad gällande hävande av köp av din TV. Jag förstår det också som att din Tv blivit lagad 4 gånger inom 3 månader, men jag vet dessvärre inte hur länge du har haft Tv:n varav jag kommer besvara frågan översiktligt. Jag kommer använda mig av konsumentköplagen för att besvara mina frågor.

Reklamation av varan

Som utgångspunkt ska ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, dvs. felet anses som ursprungligt (20 a § konsumentköplagen).

Reklamation som sker inom två månader efter att köparen märket felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar köparen inte inom tre år från att hen tagit emot varan, förloras rätten att åberopa felet (23 § konsumentköplagen).

Krav på avhjälpande

Vid fel i varan får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, samt kan du ha rätt att kräva skadestånd (22 § konsumentköplagen). Som köpare har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § första stycket konsumentköplagen). Vid avhjälpning har säljaren 3 försök på sig att avhjälpa felet innan hävning eller annan åtgärd blir aktuellt.

Om omleverens eller avhjälpande inte sker, kan ske eller inte resulterar i en förbättring, så har man rätt enligt 28 § Konsumentköplagen att kräva prisavdrag eller häva köpet enligt 29 § Konsumentköplagen. Enligt sistnämnda paragraf måste man bevisa att felet varit av väsentlig betydelse för köparen.

Vad innebär detta för dig?

Detta innebär för dig att du måste reklamera varan inom 2 månader från upptäckt fel (vilket du verkar ha gjort som jag förstår enligt frågan, bra!) och reklamationen har godtagits. Du har rätt enligt 22 § och 26 § Konsumentköplagen till avhjälpande av problemet, vilket du har krävt 4 gånger. I och med grundregeln att man som säljare har 3 försök på sig att avhjälpa felet innan hävning kan, så har denna passerats. Tv:n har blivit lagad 4 gånger och verkar fortfarande inte fungera, vare sig skärm eller mjukvara, vilket betyder att Tv:n inte fungerat över huvud taget. Detta problem bör vara av väsentlig betydelse då du inte kunnat nyttjat Tv:n på något sätt alls. I och med detta är kraven för att få köpet hävt uppfyllt enligt 28 § och 29 § konsumentköplagen, varav du nu ska kontakta Samsung i detta fall om att du vill häva köpet, om Samsung i detta fall är säljaren. Skulle de vägra godta ditt krav på att häva köpet, ska du vända dig till ARN och konsumentverket, som representerar dig och framför dina krav till Samsung.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1224)
2021-06-13 Kan entreprenör kräva ersättning för ROT-avdrag i efterhand?
2021-06-11 Hur många gånger kan säljaren reparera?
2021-06-08 Kan en konsument häva ett köp vid dröjsmål?
2021-06-07 Säljaren godtar inte begäran om hävning

Alla besvarade frågor (93108)