Häva köp enligt köplagen

2018-01-24 i Köplagen
FRÅGA
Kan man häva ett köp på en begagnad dator som har fel som säljaren inte upplyste om? Bl a teknisk information som inte stämde när min son dagen efter kopplade upp sig och ett gammalt grafikkort som inte synkar.... Säljaren vill inte ta tillbaka datorn och ge vår son sina pengar tillbaka trots att felet upptäcktes redan dagen efter då vi även kontaktade säljaren.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din son som privatperson har köpt en dator av en annan privatperson, t ex via Blocket. I sådant fall är det köplagen (KöpL) som gäller.

När ett köp genomförs ingås ett avtal mellan köparen och säljaren. Om den sålda vara är behäftad med fel, har säljaren gjort sig skyldig till avtalsbrott. Köparen kan då ha rätt att häva köpet, 39 § KöpL. Din son kan alltså häva köpet, under förutsättning att datorn kan anses vara behäftad med fel.

Vad som enligt lagen avses med "fel" stadgas i 17–19 §§ KöpL. I 17 § 1 och 3 stycket KöpL stadgas bland annat att en vara ska anses vara behäftad med fel om varans egenskaper inte överensstämmer med vad som följer av avtalet. Vad som anses följa av avtalet kan ha kommit till uttryck såväl skriftligen som muntligen. Till exempel skulle det gamla grafikkortet kunna utgöra ett fel, om säljaren vid köpet intygat att grafikkortet är nytt.

Skulle den köpta varan anses vara behäftad med fel, måste ytterligare två förutsättningar vara uppfyllda för att köparen ska få häva köpet. För det första måste avtalsbrottet (dvs att datorn är behäftad med fel) vara av väsentlig betydelse för köparen. Vad som är av väsentlig betydelse för köparen måste avgöras från fall till fall. För det andra krävs det att säljaren åtminstone borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för köparen.

Som framgått ovan krävs det ganska mycket för att en köpare ska få häva köpet. Säljaren har dessutom rätt att i första hand avhjälpa eller omleverera varan, innan köparen kan häva köpet, 37 § KöpL. Utan att veta mer om omständigheterna kring köpeavtalet, datorns beskaffenhet etc är det dock svårt för mig att ge ett närmare svar. Om du har några fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1456)
2022-01-22 Vad kan jag göra om inte fått vara som köpts av privatperson?
2022-01-16 Dröjsmål vid köp av bil
2022-01-16 En köpares undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
2022-01-10 Kan köplagens lagregler om hävning avtalas bort?

Alla besvarade frågor (98676)