Häva köp av vattenskoter

2017-02-28 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan!Jag undrar om ni kan hjälpa till i en tvist gällande en privat fordonsaffär.Denna affär skedde måndagen 20/2 och på grund av sjukdom hittades inte skadan förens 25/2. Ägaren av fordonet i det här fallet har till ganska hög säkerhet valt att undanhålla information som är otroligt viktig gällande fordonets säkerhet och funktion.Det handlar om en vattenskoter vars skrov är såpass skadat så det lär genomgå en omfattande renovering, detta har inte varit påtalat och är en skada som i övrigt är dold och svår att se vid snabb inspektion. Dock har ägaren renoverat vissa andra delar som hör till motorn och därför menar jag att han rimligen borde ha en annan sanning än den jag fått ta del av.Både när affären först kom på tal och slutskede har ägaren hävdat att varan skall vara i "nyskick" och att den aldrig varit med om en svår olycka, vilket är raka motsatsen till hur en sån skada kan uppkomma och att den nu finns där.Han har fått chansen att kompensera för lagningen men väljer nu att ignorera både sms och samtal.Så min önskan är att få hjälp att häva köpet, som är en bytesaffär inkl mellanskillnad till mig.Tacksam för snabbt svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom det här rör sig om en privat fordonsaffär får man luta sig mot de regler som finns i köplagen, om ni inte har avtalat om någonting annat. För att du ska ha rätt att häva köpet krävs för det första att ett fel i lagens mening föreligger, att du har reklamerat i tid och att avhjälpande av felet inte blir aktuellt.

Mitt korta svar är att du har rätten på din sida och borde, om händelseförloppet är som du beskriver, ha rätt att häva köpet.

Skadat skrov - ett fel om du inte borde upptäckt det

Eftersom du fått information om att skotern var i nyskick och kunnat förvänta dig att den hade ett skrov som inte var i behov av en totalrenovering så föreligger ett fel, 18-19 § köplagen. Som köpare har du dock en undersökningsplikt, du kan inte säga att det förelåg ett fel om du borde upptäckt det vid undersökningen, 20 §. Du skriver att skrovet var dolt och inte kunde uppfattas vid en snabb inspektion. Här finns vissa tveksamheter, men jag utgår från att felet var dolt och att du därför kan hävda att du inte kunde ha upptäckt det.

Reklamation - du har meddelat

Du måste meddela säljaren inom skälig tid, vilket du har gjort i och med att du redan efter ett par dagar ringt och påpekat det dåliga skrovet, 32 §.

Andra påföljder än hävning

Hävning är den konsekvens som kommer i sista hand, 39 §. Säljaren kan istället välja att bekosta lagningen av skotern. Eftersom han inte verkar vara intresserad av det, och det naturligtvis är viktigt för dig att ha en fungerande skoter, har du rätt att häva köpet.

Bevisbördan ligger hos dig

Som du har beskrivit händelseförloppet är min bedömning att du har rätt att häva köpet. Problemet är dock att bevisbördan för vad som skett ligger på dig. Om du tar det här vidare till domstol, vilket är ditt alternativ, kommer det vara upp till dig att bevisa att felet fanns där redan vid köpet, att säljaren påstått att skotern var i nyskick och att du fullgjort din undersökningsplikt. För att bevisa detta kommer i princip krävas skriftlig dokumentation av något slag, det räcker inte att ord står mot ord.

Kontakta säljaren/upprätta en stämningsansökan

Om du vill få till stånd en hävning så rekommenderar jag dig att återigen kontakta säljaren. Du kan ange att du har utrett rättsläget och att du har rätten på din sida. Om du inte får någon återkoppling är ditt alternativ att upprätta en stämningsansökan och ta tvisten till domstol. Om du behöver hjälp med stämningsansökan kan du vända dig till Lawline juristbyrå.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Ärnlöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1384)
2021-07-27 Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?
2021-07-26 Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen
2021-07-26 När har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?
2021-07-26 Köparen är sen med betalningen, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (94275)