Häva köp av katt med konsumentköplagen

2019-04-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
RaskattJag köpte av uppfödare en Norsk Skogkatt med fin stamtavla.När katten var ett år så började den att anfalla människor och bitas och rivas. Inte stora skador, men tillräckligt för att skrämma de som blev anfallna.Jag meddelade redan då uppfödaren om problemen, men utan att då kräva återköp. Jag uttryckte min förhoppning att problemet skulle lösa sig av sig självt.Den veterinär som jag då kontaktade och rådfrågade gav mig tyvärr inget hopp utan menade att det inte fanns någon medicinsk lösning på problemet.Den har bitit flera grannar , mig, min sambo och mina barnbarn. Vid behov kan detta vidimeras.Min sambo är så rädd att hon inte vågar vara i närheten av katten.Jag har stor vana av katter, har haft fem stycken Norska Skogkatter under en tid av 37 år i sträck.Det har aldrig varit några problem psykiskt med mina katter tidigare. Som stor kattvän har jag alltid skött om dem efter bästa förmåga.Jag är trots allt väldigt förtjust i katten och ser med sorg på den upplösning som måste ske.Antingen tar uppfödaren tillbaka katten eller så måste jag avliva den.Min fråga blir då: kan jag med hänvisning till Konsumentköplagen kräva att köpet hävs?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Först och främst beklagar jag det inträffade och att du inte kan ha kvar katten.

Gällande det juridiska kommer jag nedan att redogöra för dina möjligheter att häva köpet.

Inledningsvis kan det – precis som du själv konstaterat – sägas att konsumentköplagen är tillämplig. Detta eftersom en uppfödare som regel räknas som näringsidkare, och du (som jag förstår det) har köpt katten i egenskap av privatperson. Katten är en sak i juridisk mening och konsumentköplagens regler om fel i vara blir därmed tillämpliga på katten.

Det måste föreligga ett fel

Enligt konsumentköplagen har du rätt att reklamera en vara i tre år från köptillfället om det finns ett fel i varan. Ett fel kan exempelvis vara att katten inte stämmer överens med vad ni avtalade om eller att den är i sämre skick än du kunnat tro. I det här fallet låter det nog som att den uppfyller båda dessa alternativ. Att konstatera att det beteende du märker hos katten är ett fel i juridisk mening tror jag knappast är något problem utifrån det du beskriver. Självklart ska en katt naturligtvis inte anfalla människor utan anledning.

Felet ska ha varit ursprungligt

Efter att vi konstaterat att det finns ett fel måste det slås fast att felet funnits från början. Det behöver inte ha märkts någonting vid köpet, men felet ska ha funnits där. Exempelvis kan det ha varit medfött.

De första sex månaderna har du som konsument ett starkare skydd eftersom ett fel som visat sig inom denna tid förutsätts ha funnits vid köpet, om inget annat visas. Ingen bevisbörda ligger alltså på dig. Om felet (beteendet) istället uppkommer efter sex månader, vilket jag förstår är situationen i ditt fall, åligger det dig som köpare att bevisa att felet fanns från början. Här blir det en fråga om det går att bevisa att kattens beteende varit medfött, eller i vart fall orsakats/funnits med från tiden hos uppfödaren. Du måste helt enkelt kunna bevisa att felet är ursprungligt och ingenting som uppstått på grund av t ex din skötsel eller en skada den fått i din ägo. Det faktum att du har stor vana av katter och att ingen av dina tidigare katter har haft liknande problem tycker jag pekar på att det inte är du som har orsakat beteendet hos katten. Har katten inte heller på annat sätt råkat ut för någonting som kan framkalla beteendet stärker det din argumentation ytterligare. Kan du dessutom få exempelvis ett utlåtande av en veterinär om att felet är medfött, torde det kunna väga så pass tungt att du anses ha bevisat att felet funnits från början.

Skälig tid från att du upptäckte felet

Utöver att konstatera att ett fel existerar och har funnits från början måste det dessutom göras gällande inför säljaren (reklameras) inom en skälig tid från tidpunkten som det upptäcktes. Det framgår av din fråga att du reklamerat men inte inom vilken tid. Vad skälig tid är kan variera lite från fall till fall, men skedde upplysningen om felet till säljaren inom två månader från att du upptäckte det ligger reklamationen garanterat inom skälig tid. Tog det längre tid än så kan du behöva argumentera för varför du behövde så lång tid på dig för att upplysa om felet, men det är inte säkert att det godtas. Exempel på argument för varför det tog längre tid kan till exempel vara att du behövde invänta att en veterinär hade en ledig tid för att titta på katten.

Att du efter reklamation tagit tid på dig att vänta med att kräva hävning behöver inte utgöra ett problem, eftersom man ibland kan behöva en tids utredning för att se om det verkligen föreligger ett fel och utreda ifall det varit ursprungligt. Det framgår inte av din fråga hur länge du väntat sedan reklamationen, men har du väntat oskäligt länge kan det bli ett hinder. Generellt sett kan dock sägas att en viss tids avvaktande för att se om katten blir bättre borde vara att jämställa med en närmare undersökning av felet och dess omfattning.

Är hävning en möjlig lösning?

Under förutsättning att du kan bevisa att det föreligger ett fel som funnits sedan köpet, att du reklamerat inom skälig tid och att du inte väntat allt för länge med att kräva att säljaren ska ta tillbaka katten, borde köpet kunna hävas. Eftersom en veterinär redan uttalat sig om att det inte är möjligt att medicinskt lösa problemet kan jag egentligen bara se att det finns två saker som säljaren kan erbjuda dig: en ny likvärdig katt eller hävning av köpet. Finns det ingen likvärdig katt – eller om det skulle innebära extra besvär för dig med detta alternativ – har du rätt att kräva hävning av köpet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Är det någonting i svaret som framstår som oklart är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se.

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (889)
2019-09-22 Får jag reklamera en vara som köpts online även om nätbutiken har skrivit "ej returrätt"?
2019-09-21 Måste jag ha kvar originalförpackningen för att få reklamera ett köp?
2019-09-18 Har kunden rätt att häva köpet efter att vi reparerat varan två gånger?
2019-09-14 Har jag rätt till hävning enligt konsumentköplagen om en häst jag har köpt är mindre värd än vad jag trodde?

Alla besvarade frågor (73018)