Häva köp av bil?

2015-11-09 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Vi har köpt en BMW som vi tyckte var fin och till bra pris. Nästan direkt vi köpt den märkte vi att den var väldigt svårstartad, vi tog kontakt med säljaren, lagade bilen och han stod för kostnaden. Men inget blev bättre så vi fick lämna in bilen igen, visade sig det var 3 saker som var defekta. Efter många mail och telefonsamtal gick säljaren med på att stå för kostnaden och fixade bilen på egen kompisverkstad. Nu har vi fått tillbaka bilen och den är sämre än nånsin. Vi vill nu häva köpet, då vi behöver 2 bilar i våra jobb. Hur gör man? Tack för svarMikael
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det framgår inte huruvida du köpt bilen av en näringsidkare eller en privatperson. Lagbestämmelserna skiljer sig nämligen åt aningen, och skyddet som en konsument har är betydligt starkare än det skydd som finns för köparen när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner. Av texten du skrivit uttyder jag att du/ni köpt bilen från en privatpersons varför vi måste använda oss utav köplagens regler (vilket du f.ö. hittar här). Lagen är dispositiv enligt dess 3§, vilket betyder att om ni avtalat något annat så gäller det framför lagens bestämmelser. Med "avtalat annat" menar jag såväl muntliga avtal som skriftliga (även om muntliga sällan går att bevisa).

I ditt fall verkar rör det sig om en begagnad bil; en vara som alltså sålts i "befintlig skick". Då gäller enligt köplagens 19§ följande:

"Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,
2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta."

Det råder inget tvivel om att det faktiskt föreligger fel i bilen på så sätt som anges i samtliga punkter ovan. När det kommer till påföljderna gäller följande.
Först och främst måste man som köpare alltid reklamera felet/felen till säljaren inom skälig tid, 32§. Innan man använder sig utav prisavdrag eller hävning, måste alltid säljaren beredas möjlighet att avhjälpa felet, 36§. Att du som köpare har rätt att kräva avhjälpande framgår av 34§. Eftersom säljaren i detta fall redan beretts möjligheten att avhjälpa felet och faktiskt har "försökt" att göra det, har du rätt till hävning utav köpet enligt 39§. Där anges att köparen får häva köpet på grund av fel om avtalsbrottet är av väsentligt betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det senare kan vara väldigt svårt att bevisa, men jag misstänker att du har klargjort detta för honom i samband med köpet eller åtminstone i samband med alla de gånger säljaren försökt avhjälpa felet. Tänk dock på att ännu en reklamation (s.k. särskild reklamation) måste göras i samband med din önskan av hävning.

Jag skulle alltså definitivt vilja påstå att du har rätt att häva köpet! Därutöver har du rätt till ersättning enligt 40§ 3 st. (om varan avvek från vad säljaren hade utfäst - vilket verkar vara fallet).

Hoppas du fått svar på din fråga. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Khashayar Kiavash
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1240)
2020-10-22 Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (85283)