Häva köp av befintligt skick

2015-11-01 i Köplagen
FRÅGA
Jag köper en bil säljs i befintligt skick men klagar på bilens skick några dagar senare. Bakrutan sprack ännu mer efter bara några mil på vägen. Dessutom har jag tagit reda på att bilen gått 37 000 mil istället för de 20 000 mil som säljaren intygade på heder och samvete. Jag vill därför ha ersättning för båda dessa saker och även häva köpet om jag inte får ersättning. Går detta? Och gör det någon skillnad om jag har en förvaltare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar frågan som att du köpte bilen av en privatperson, i så fall är det köplagen som är tillämplig eftersom att bilen är lös egendom, 1 § köplagen. Enligt 19 § köplagen ska den anses vara ett fel i bilen om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat före köpet (antalet mil) och detta kan ha inverkan på köpet. Dock får du inte hävda att det är fel på bilen om felet skulle ha upptäckts vid en undersökning och du har undersökt bilen enligt 20 § köplagen.

För att få göra felet gällande måste du meddela säljaren om att det finns ett fel enligt 32 § köplagen. I detta fall är det inte möjligt för säljaren att avhjälpa felet med milantalet eller leverera en ny bil och då får du som köpare enligt 37 § köplagen kräva prisavdrag eller häva köpet. För att få häva köpet enligt 39 § köplagen måste felet vara av väsentlig betydelse för dig och säljaren måste insett detta. I detta fall rekommenderar jag därför att kräva prisavdrag.

Om du har en förvaltare kan göra skillnad i denna fråga beroende på vilka ekonomiska angelägenheter förvaltarskapet gäller, se 11 kap 7 § 2 st föräldrabalken. Har du rätt att ingå köpeavtal och köpa saker borde du också ha rätt att häva köp, men detta beror som sagt helt på vad förvaltarskapet gäller.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1272)
2020-12-01 Köparens möjlighet att åberopa fel på husbil med läckage
2020-11-30 Häva köpet när bilen inte överensstämmer med annonsen
2020-11-30 Är en vara felaktig om den inte stämmer överens med rubriken?
2020-11-30 Vem bär ansvaret för ett fel som inte upptäckts vid försäljningen?

Alla besvarade frågor (86836)