FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt01/10/2015

Häva fullmakt

Häva fullmakt

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår inte riktigt vad du vill fråga eller om din fråga överhuvudtaget är komplett? Om inte så kan du tillägga mera i kommentarsfältet under svaret. Det jag kan gör är att förklara på vilka sätt en fullmakt kan upphöra. Detta är inte speciellt komplicerat och det finns en väldigt bra hemsida som heter avtalslagen2010.se där du kan läsa dig fram till svar på många frågor som har med avtalsrätt att göra.

"En fullmakt gäller intill dess att:

(1) Tredje man fått kännedom om eller bort känna till att

(a) fullmakten har återkallats,

(b) fullmaktsuppdraget har fullgjorts, eller

(c) tiden för fullmakten har gått till ända.

(2)T redje man borde ha kännedom om återkallelse när den skett på samma sätt som fullmakten gavs.

(3) När huvudmannen får en förvaltare enligt föräldrabalken, har fullmäktigens rättshandlingar inte större rättsverkan än de skulle ha haft om huvudmannen själv företagit rättshandlingarna. Detsamma gäller när huvudmannen går i konkurs.

(4) Fullmakten gäller även om huvudmannen dör om det är fråga om fullmakt för en enstaka rättshandling. Om fullmakten avser löpande rättshandlingar, upphör fullmakten att gälla när tredje man får kännedom om eller kan antas ha fått kännedom om att huvudmannen dött.

(5) Även om en fullmakt upphört att gälla, har fullmäktigen behörighet att vidta sådana handlingar som är nödvändiga för att förhindra att huvudmannens eller huvudmannens konkursbos eller arvingars intressen skadas."

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj

Alban DautajRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000