FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut08/05/2023

Häva ett servitut?

kan grannen bara avsluta tillgång till vatten vid ett servitut

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag tolkar din fråga som om du undrar ifall din granne får häva ett servitut och vid besvarande kommer jag att utgå ifrån fastighetsbildningslagen (FBL).


Hävning av servitut:

Som huvudregel gäller ett servitut utan rätt för parterna att säga upp det pågrund av att detta som regel gäller utan tidsbegränsning. Däremot kan en hävning utan myndigheters inblandning ske om parterna är överens. Alternativet är enligt 5 kapitel. 1 § FBL fjärde punkten att ändring/hävning sker genom fastighetsreglering. Enligt 5 kapitel. 3 § FBL är det parter som berörs av det aktuella servitutet som har rätt att påkalla fastighetsreglering.


Grunder för ändring/hävning:

Grunderna för ändring regleras i 7 kapitel. 4 § andra stycket FBL. Där framgår följande: “Har ändrade förhållanden inträtt efter servitutets tillkomst, får servitutet ändras, om det skulle innebära väsentlig fördel för den tjänande eller den härskande fastigheten utan att för den andra medföra olägenhet av betydelse”.


Även av 7 kapitel. 5 § andra stycket FBL framgår att: “Servitut får även upphävas, om till följd av ändrade förhållanden servitutet ej behövs för den härskande fastigheten eller nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen på den tjänande fastigheten. Detsamma gäller, om servitutet under avsevärd tid ej utövats och omständigheterna även eljest är sådana att det måste anses övergivet”.


Slutsats:

Eftersom det inte framgår av din fråga varför din granne har gjort detta vet jag inte vad som skulle tala för eller emot ifall det finns ändrade förhållanden. Men med hänsyn till huvudregeln att man inte kan säga upp servitut så är grannes agerande inte tillåtet om ej ovan nämnda omständigheter inte skulle föreligga.


Hoppas du fick svar på din fråga och vid nya funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”