Häva ett köp vid fel i vara

2016-05-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, jag köpte för 2.5 månader sedan en bil för 130.000 Kr hos en bilhandlare.Vid leverans av bilen så visade det sig att bilen inte fungerade, bilhandlaren gissade på något typ av elfel som gjorde att bilen blir fullständigt obrukbar, men bad att få reparera bilen och leverera den senare under veckan. Jag accepterade detta, men tyvärr fanns samma problem kvar och jag har nu lämnat in den totalt tre gånger för detta fel. Jag påtalade vid tredje gången att jag inte känner mig trygg med bilen och vill häva köpet, men handlaren sa då att han vill försöka att få den lagad en gång till vilket jag accepterade. Nu hände samma sak igen, bilen är alltså inte lagad och handlaren vill att jag ska lämna in bilen en fjärde gång för reparation, medan jag vill häva köpet. Har jag laglig rätt att häva köpet i detta läge? Jag misstänker att företaget inte följer ARNs rekommendationer utan känner att jag behöver vara säker på att jag kan få rätt i tingsrätten för att få min vilja igenom. Vad kan jag göra om bilhandlaren vägrar låta mig häva köpet? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline din fråga!

Av konsumentköplagen (KköpL) 1 § framgår att lagen är tillämplig vid köp av lösa saker som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer till en konsument.

Enligt KköpL 16-19 §§ stadgas att en konsument ska kunna kräva att varan lever upp till vad som följer av avtalet samt vad säljaren uppgett i samband med köpet, t.ex. i fråga om varans art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Avviker köpet från vad som följer av avtalet, anses varan vara felaktig.

Av KköpL 22 § framgår det vilka påföljder en köpare kan åberopa när ett fel föreligger i en vara. Är varan felaktig enligt KköpL 19-21§§, får köparen enligt 23,24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Av KköpL 29 § framgår det särskilt att köparen får häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för honom. Enligt KköpL 30 § har köparen även rätt till skadestånd för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig.

Utifrån din beskrivning, bör du få rätt att få häva köpet eftersom felet kan anses vara av väsentligt betydelse. Om säljaren har försökt reparera bilen tre gånger men bilen är fortfarande obrukbar, föreligger det ett fel och du bör enligt KköpL 29 § därmed ha rätt att häva köpet. Om bilhandlaren inte går med på detta, kan du ta upp denna tvist i rätten och då är det upp till rätten att avgöra om en hävning ska få ske eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!

Vänligen

Melina Memar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1096)
2020-11-26 Konsumenters rätt till reklamation enligt konsumentköplagen
2020-11-25 Fackmannamässigt avhjälpande
2020-11-22 Kan jag få vara ersatt när den är installerad?
2020-11-20 Kan jag lämna tillbaka en ännu inte betald produkt?

Alla besvarade frågor (86487)