Häva ett köp mellan näringsidkare

2019-04-27 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Vårat företag köpte en ny leasingbil som inte fungerar. Bilen har varit på reparation 6 gånger och sist i två månader utan att bakluckan fungerar. Ibland går den att öppna och ibland inte. Bilfirman hävdar att felet inte är väsentligt och vill inte häva köpet, dom informerar oss att dom inte kan lösa problemet. Måste vi acceptera detta?
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

I denna tvist är båda säljaren och köparen företag, näringsidkare. I sådana fall är det köplagen som är tillämplig (KöpL).

KöpL är en dispositiv lag, vilket betyder att den gäller om inte något annat har avtalats mellan parterna.

I detta fall så har bilen varit på reparation sex gånger. Detta visar att det funnits ett fel på bilen som säljaren accepterat och ansett att det är upp till dem att åtgärda det för er.

Om inte säljaren fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet så har köparen rätt till ersättning för att åtgärda felet. (34 § KöpL)

Om säljaren inte kan åtgärda felet och avhjälpandet inte sker inom skälig tid efter reparationen, kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. (37 § KöpL)

Så det är först efter upprepade försök till avhjälpning som det är aktuellt att kräva hävning. I vårat fall verkar detta vara uppfyllt (i och med alla reperationsförsök) och jag tycker du borde kräva att få häva köpet i första hand alternativt prisavdrag.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Andreas Broman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1109)
2020-02-19 Köplagen om fel på moped
2020-02-15 Fuktskador i bostadsrätt, befintligt skick
2020-02-15 Häva köpet av en hund!
2020-02-14 Kan man skrota en bil som inte fungerar och ändå kräva att köpet hävs?

Alla besvarade frågor (77199)