Häva ett köp av bil- motorn behäftad med allvarligt fel

2017-03-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
köpt bil av bilfirma och bilen har stort fel i motorn som inte går att laga enligt verkstad, vill häva köpet
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du har köpt bilen i egenskap av privatperson, och inte för näringsverksamhet, och således är du att betrakta som konsument enligt 1 § femte stycket konsumentköplagen(KKL).

Köp av lösa saker som en näringsidkare (i det här fallet bilfirman) gör till en konsument regleras i konsumentköplagen.

Lagen är tvingande till konsumentens förmån, 3 § KKL. Det betyder att säljaren inte kan sätta upp avtalsvillkor som är till nackdel för dig i jämförelse med vad som står i denna lag.

En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, 16 § första stycket KKL. Varan är felaktig om den avviker ifrån detta, 16 § tredje stycket KKL. Ett fel allvarligt fel i motorn på en bil är ett odiskutabelt fel enligt 16 §.

Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare, 20 § första stycket KKL.

20 a § första stycket KKL säger att ett fel som visar sig inom 6 månader ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

Jag vet inte hur länge sen det var du köpte bilen eller om du har använt den efter köpet utan att stöta på några problem. Men om felet i motorn visat sig från första början så ska säljaren så klart svara för detta.

Du vill alltså häva köpet. Det första du måste tänka på är att du, innan du kan göra påföljder gällande, måste reklamera felet. Det ska göras inom skälig tid efter det att du märkt, eller borde ha märkt felet, 23 § första stycket KKL. Meddelande som lämnas inom 2 månader efter det att du märkt felet är alltid att anse som inom skälig tid.

29 § KKL, köparen får häva köpet, om köpet är av väsentlig betydelse för denne. Ett allvarligt fel i motorn, som en verkstad anser inte gå att laga, är med största sannolikhet ett väsentligt fel.

Jag rekommenderar dig att reklamera felet hos den du köpte bilen av och meddelar att du vill häva köpet. Det du får komma ihåg är att säljaren har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa en omleverans om det kan ske utan kostnad och väsentlig olägenhet för köparen, alltså dig, 27 § första stycket KKL.

Hoppas det var svaret på din fråga!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1253)
2021-07-30 Fel på häst
2021-07-29 Måste jag tåla att säljaren vill avhjälpa felet istället för reklamation?
2021-07-29 kan jag få kompensation för försenad leverans?
2021-07-28 Försvunnet paket - vem bär risken?

Alla besvarade frågor (94413)