Häva avtal om studentflak på grund av Coronaviruset?

2020-04-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Har man rätt till återbetalning om man inte kan åka studentflak pga covid-19? Vad säger konsumenttjänstlagen? avtalsvillkorslagen? konsumentköplagen? Hej Lawline! Vi har bokat studentflak + ljudpaket hos ett företag och efter gårdagens beslut om att det inte blir studentflak i år så har vi tagit kontakt med företaget ang återbetalning. Företaget har nekat oss återbetalning och hänvisar till villkoren här (https://imgur.com/dY1goRH). De har däremot sagt att de kan betala 1/3 av pengarna tillbaka! Nu frågan är kan företaget behålla pengarna trots att de inte kan leverera tjänsten pga orsaker som inte beror på oss? Vad säger lagen? Tack En arg klass på 20 pers
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Innan jag inleder detta svar så bör det poängteras att den situation som föreligger i ditt fall beträffande covid-19 ännu är oprövad, och de svar jag ger dig här kan därför inte styrkas med någon säkerhet. Däremot finns det vissa saker som kan sägas angående din situation. Jag vill även notera att jag tagit bort länkhänvisningen i din fråga av anonymitetsskäl.

Denna fråga rör sig om en tjänst i ett konsumentförhållande (alltså mellan konsument och näringsidkare). Det finns en lag för detta, konsumenttjänstlagen, men den är inte tillämpbar på den sorts tjänst som du har avtalat om. Det här rör sig istället om ett oreglerat område, där man använder sig av analogier (jämförelser med lagar som reglerar liknande situationer) och allmänna avtalsrättsliga regler.

Enligt allmänna avtalsrättsliga regler så är avtalsparterna bundna av sina förpliktelser, och avtal skall som regel hedras. Om någon av avtalsparterna inte håller vad de lovar så har man brutit avtalet, och därigenom kan en förbetalning komma att återgå på grund av att motparten inte hållit eller kan hålla sin del av avtalet. Motparten kan också bli skadeståndsskyldig på grund av att de brustit i sin skyldighet att agera enligt avtalet. En annan avtalsrättslig regel i Sverige är avtalsfriheten, vilken innebär att man har rätt att avtala om det mesta, med beaktande för olagliga och ohederliga områden som man inte får avtala om (samt att det finns regler som ogiltigförklarar avtal om de tillkommit på ohederliga sätt). Regeln om avtalsfrihet innebär att regeln om att avtal ska hållas (pacta sund servanda) i vissa fall kan modifieras genom avtalet, förutsatt att det faktiskt avtalats om. En sådan form av modifikation är force majeureklausuler. Detta är en klausul som innebär ansvarsfrihet för uppkomna skador ifall att dessa beror på omständigheter som avtalsparten inte själv kunnat styra över. Exempel på dessa är naturkatastrofer och begränsningar som myndigheter utlyser. Eftersom det område du ingått avtal i inte är explicit lagstiftat om, så får man som tidigare nämnt hitta vägledning i andra lagar för att komma till rätta med hur denna klausul ska tolkas i olika lägen. Det är också väldigt viktigt att kontrollera klausulens utformning i avtalet, för att se hur den är utformad, då detta är det främsta man kan tillmäta betydelse på ett oreglerat område som detta.

När det kommer till force-majeure i lagstiftningen kan man hänvisa till 27 § köplagen, där köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Liknande reglering finns i 14 § konsumentköplagen och i 31 § konsumenttjänstlagen. Vad som ska noteras är att dessa regler hanterar force-majeur i relation till skadestånd, innebärande att köparen (du) inte kan kräva skadestånd på grund av en skada som du lidit på grund av att en vara eller tjänst varit felaktig eller att vara levererats försent. Detta skiljer sig uppenbarligen från vad ni har avtalat om, dvs. att du/ni som köpare inte ska få pengar tillbaka vid utebliven prestation på grund av force-majeure.

Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel (3 § KtjL och 3 § KköpL). Enligt dessa så föreligger fel i vara/tjänst när varan/tjänsten inte överensstämmer med vad köparen med fog kunnat förvänta sig (kravet gäller fackmannamässighet i KtjL men torde ha liknande följder) eller annars inte stämmer överens med avtalet (9-10 §§ KtjL, 17-18 §§ KöpL, 9-10 §§ KköpL). För ett fel i vara finns olika påföljder (t.ex. omleverans och prisavdrag) och om ett fel är av väsentlig betydelse har man rätt att häva avtalet (21 § KtjL, 29 § KköpL). Att studenten inte kan firas och att flaket inte kan gå torde vara ett fel av väsentlig betydelse, som ger er rätt att häva avtalet.

Med tanke på konsumentregleringen tvingande natur till konsumentens fördel, trots att den inte är direkt tillämplig här, är jag benägen att göra bedömningen att detta rör sig om ett oskäligt avtalsvillkor. Ett sådant kan jämkas eller helt lämnas utan avseende om det är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (36 § Avtalslagen). Jag har svårt att se att ett avtalsvillkor om att inte lämna återbetalning vid en situation som denna är skäligt.

Konsumentverket har dessutom som huvudregel angående covid-19 uttryckt att man ska ha rätt till återbetalning vid inställda evenemang som t.ex. studentfester (här).

Slutligen kan det hända att företaget anser att evenemanget går att genomföra iallafall, men huruvida detta är möjligt har jag svårt att svara på. Enligt myndigheternas råd och rekommendationer ska ju sådana evenemang inte anordnas, och om studentfirandet ställs in borde detta vara god grund för att få häva avtalet.

Hoppas detta iallafall delvis besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1186)
2021-04-12 Konsuments reklamationsfrist
2021-04-11 Bilhandlares garanti täcker inte fel
2021-04-10 Vilka rättigheter har jag vid fel i vara?
2021-04-09 Reklamera solceller

Alla besvarade frågor (91130)