Häva äktenskapsförord

FRÅGA
Hej!Vi har ett äktenskapsförord gällande en bodelning reg. 1994 då min make hade eget företag.Nu har han sålt sitt företag och vi har flyttat från fastigheten det gällde och äger den nya fastigheten gemensamt. Vi önskar inte skriva något nytt äktenskapsförord och har förstått att man inte kan ta bort ett gammalt. Behöver vi göra något?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Äktenskapsförord regleras i Äktenskapsbalken 7 kap 3 §, du hittar den här. Enligt bestämmelsen kan makar göra egendom till enskild egendom genom ett äktenskapsförord, men genom ett nytt äktenskapsförord kan makarna bestämma att egendom återigen ska vara deras gemensamma.

För att ett äktenskapsförord ska upphöra att gälla krävs det alltså att makarna registrerar ett nytt äktenskapsförord. Mitt tips i er situation är att upprätta ett nytt äktenskapsförord som stadgar att ni önskar att all er egendom ska vara giftorättsgods, för tydlighetens skull och att undvika förvirring och oenighet vid en eventuell skilsmässa.

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?