Hatbrott; försvårande omständighet

2020-06-02 i Påföljder
FRÅGA
Räknas det som rasistiskt hatbrott eller HMF om en svensk under ett bråk med en invandrare säger åt denne att sticka hem till sitt hemland och stanna där, eller att ni är en belastning för samhället eftersom ni bara lever på bidrag utan att anstränga er som att jobba eller utbilda er?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av brottsbalken (BrB).

Hets mot folkgrupp
En av förutsättningarna för brottet hets mot folkgrupp är att syftet med det sagda är att det ska spridas till en allmänhet (16 kap. 8 § BrB). Brottets kärna är inte att någon riktar sig direkt till en viss person och riktar missaktning mot denne, utan tar istället sikte på den situation då någon riktar sig mot en allmänhet för att sprida missaktning mot en viss grupp.

Hets mot folkgrupp är således inte aktuellt.

Hatbrott i övrigt
Det finns inget enskilt brott som heter hatbrott. Hatbrott är istället ett samlingsbegrepp för alla brottsliga gärningar där ett av gärningspersonens motiv varit att begå brottet mot en viss grupp eller någon tillhörandes denna grupp. Hatbrott kan således bestå i misshandel, rån, hets mot folkgrupp, mord, bedrägeri eller vilket annat brott som helst.

Att ett brott är just ett hatbrott kan dock ofta beaktas såsom försvårande omständighet vid brottets straffmätning. Detta innebär att den brottsliga gärningen anses grövre – och bestraffas hårdare – än den gjort om den inte varit ett hatbrott. För att agerandet ska anses vara en försvårande omständighet, måste ett motiv med brottet ha varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet (29 kap. 2 § sjunde punkten BrB).

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1428)
2021-01-23 Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88409)