Hästköp: Köpare hävdar fel på hästen

2016-02-28 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag har precis sålt min häst och nu några dagar senare påstår köparen att det är något fel på hästen. Hon beter sig inte som hon gjorde på provridningen. Köparen säger att hon sparkas när hovslagaren ska sko bak. Att hon reagerar när man tar på hennes rygg, hon håller på att ramla ihop när man sitter upp m.m. Saken är den att allt de säger att hon gör nu efter bara några dagar de hämtade henne. Låter verkligen inte som den häst jag har sålt, För mig är hon den snällaste hästen går absolut inget när man skor henne, eller har aldrig visat att hon har hon i ryggen. Det hon har gjort när jag sitter upp är att hon tagit ett steg åt sidan för att hitta balansen. men inget mer än så. och nu vill de ha öppet köp på henne och häva köpet om det skulle vara något. hur gör jag ? ska jag godkänna öppet köp fast det inte var sagt från början ? har de rätt att häva köpet ?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

Beroende på om Du har sålt hästen i egenskap av privatperson eller i egenskap av näringsidkare med en privatperson som köpare så tillämpas olika lagar. Av sättet Du bedriver situationen ex. genom att skriva "jag har precis sålt min häst" så utgår jag från att Du sålde hästen i egenskap av privatperson och inte som näringsidkare. Jag hoppas att min uppfattning är korrekt så att svaret kan användas för Din situation.

När ett köp sker mellan två personer och säljaren säljer i egenskap av privatperson tillämpas köplagen (1990:931) (KöpL). Lagen är dispositiv vilket innebär att det köparen och säljaren har avtalat om gäller framför lagen. Har inga speciella avtalsvillkor uppställts tillämpas KöpL. Alltså, har Ni ett avtal som reglerar dessa frågor Du ställer (öppet köp och hävning av köp) så gäller vad som står i avtalet. Har Ni inte avtalat om dessa tillämpas KöpL.

Först, gällande öppet köp så är det ingenting som är reglerat i lag. Det finns alltså ingen lag som ger köparen rätt till öppet köp. I Ditt fall har köparen således endast rätt till öppet köp om ni har avtalat om det. Eftersom Du frågar om Du ska "godkänna öppet köp fast det inte var sagt från början" så verkar det som att Ni inte har kommit överens om att någon rätt till öppet köp ska finnas. Köparen har i så fall inte rätt till öppet köp.

Gällande rätten att häva köpet så beror detta på om det föreligger fel i varan (dvs. fel på hästen). Enligt 30 § KöpL stadgas hävning av avtalet som en påföljd vid fel i varan. En vara ska "i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet", 17 § 1 st KöpL, annars är den felaktig. Se gärna resterande del av 17 § samt 18 och 21 §§ KöpL för när varan/hästen kan anses vara felaktig. Klicka här. Det krävs alltså att det finns något fel för att hävning av köpet ska bli aktuellt. Jag vill dock bara börja med att säga att grundläggande för att köparen överhuvudtaget ska kunna hävda att det föreligger fel är att:

1. Köparen måste ha undersökt varan/hästen före köpet. Av 20 § 1-2 st KöpL framkommer att "Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder."Köparen måste ha undersökt varan/hästen efter avlämnandet, se mer 31 § KöpL. 2. Köparen måste reklamera dvs. meddela säljaren om felet inom skälig tid efter det han eller hon märkt eller borde ha märkt felet, se mer 32 § KöpL.

3. Har köparen gjort detta och föreligger ett fel i varan så har köparen rätt att kräva en påföljd för detta. Köparen får häva köpet om avhjälpande (dvs. att hästen ex. får behandling hos veterinär) eller omleverans (vilket inte bör vara aktuellt eftersom man inte bara kan leverera en ny häst) inte sker inom skälig tid efter reklamationen, 37 § KöpL. Hävning får ske "på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta", 39 § KöpL.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att knäckfrågorna i Ditt fall är:

1. Föreligger ett fel i varan? KöpL är skapad främst med syftet att reglera köp av döda ting. I lagen talas om varans mängd, förpackning osv vilket inte är relevant i Ditt fall. Det är svårt att säga vad som kan anses utgöra ett fel på en häst. Ett exempel för att tydliggöra problematiken är ex. köp av en duktig hopp- eller dressyrhäst: Hästen har alltid tidigare uppträtt precis som den ska, lyssnat till hjälperna osv. Efter köpet börjar hästen uppträda annorlunda när den rids av den nya ryttaren. Frågan som då måste ställas är: Beror det på att det är något fel på hästen eller beror det på den nya ryttaren? Alltså, det blir alltid mer komplicerat när det handlar om djur. Tyvärr kan jag inte ge Dig någon uppräkning av fel eller situationer som skulle kunna hjälpa Dig i hur Du ska se på problemet som uppstått med just den Din (f.d.) häst. Även om en ordentlig veterinärbesiktning har gjorts av hästen så kan det ju ändå vara något fel på den. Situationen är helt enkelt väldigt komplex när det, åter igen, handlar om köp av djur. 2. Har köparen gjort vad som krävs av honom henne enligt punkt 1-3 ovan? 3. Är felet så pass allvarligt att "avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta"?

Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga även om situationen är svår. Jag önskar Dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1239)
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?

Alla besvarade frågor (85217)