Har vikarier förtur till tillsvidareanställningar?

2015-02-18 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag jobbar som vikarie i en butik och jag undrar om en chef får tillsvidareanställa en person utifrån om den redan har anställda med tidsbegränsade anställningar. Om de har någon förtur till tillsvidareanställningar?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 6f § i Lagen om anställningsskydd (LAS) ska arbetsgivaren lämna besked om lediga tillsvidareanställningar till personer som har en tidsbegränsad anställning. Denna regel finns för att personer med tidsbegränsad anställning ska ges möjlighet att söka lediga tillsvidareanställningar. Detta kan göras genom att informationen görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen.

Det finns dock ingen regel som ger personer med tidsbegränsad anställning förtur till lediga tjänster.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll