FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt20/10/2018

Har vi rätt att förtöja vår båt vid vår brygga om bryggan ligger innanför grannens vattenområde?

Hej,

Vi har en fastighet med tillhörande brygga som varit i familjens ägo sedan 1925. Under alla år har grannen haft servitut på "fri passage med båt" förbi vår brygga. På vår brygga har det varit verksamhet under alla åren och alla möjliga flytetyg har varit förtöjda, men det finns god plats att passera. Nu har kommunen utan vår vetskap sålt vattnet utanför bryggan till denne granne, utan att ge oss andra fastighetsägare servitut att förtöja vid VÅR egen brygga. Vi har försökt överklaga eller få till ett servitut med kommun och lantmäteri men det är tvärnit. Har vi rätt att förtöja våra båtar vid vår egen brygga som vi gjort i snart 100 år trots att kommunen sålt vattnet till en annan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår frågeställningen såsom att det enbart är vattnet utanför er brygga som överlåtits till grannen. Jag redogör i det följande dock även för omständigheten att er brygga befinns på grannens vattenområde.

Passera annans vatten för att åtkomma brygga på eget vattenområde

Det blir i detta skede en fråga om allemansrätt, vilket inte är reglerat uttryckligen i lag. Det finns dock stora möjligheter för allmänheten att röra sig på annans vattenområde medelst med båt, simmande eller under vintertid på isen. Det saknas nämligen straffbestämmelser om tagande av olovlig väg under dessa förhållanden; antagligen kan man passera på vattenområde till och med nära intill bostadshus utan rättsliga påföljder. Båtar får förtöjas vid strand som inte utgör tomt och inte heller är fridlyst enligt andra regler, till exempel till skydd för fågellivet. Helt tillfällig förtöjning är tillåten till och med vid annans brygga utanför tomtmark, om inte ägaren hindras i sin användning. Också tillfällig ankring på annans vatten får i regel godtas. Av detta framgår, att ni får passera grannens vatten, för att åtkomma er brygga.

Passera annans vatten för att åtkomma brygga på annans vattenområde

Enligt 2 kap. 7 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, har den som äger strand vid annans vattenområde rätt att för sin fastighets behov anlägga mindre brygga, båthus eller annan liknande byggnad. Vattenområdets ägare får emellertid inte lida större skada av strandägarens anläggningar.Bryggan får heller inte tillgodose annat än den egna familjens behov och får således inte, mot vattenområdets ägares vilja, innebära ekonomisk avkastning. Av detta följer, att ni får passera grannens vatten, för att åtkomma er brygga, samt får ni inneha brygga på grannens vattenområde, förutsatt att ni

Slutsats

Oavsett huruvida er brygga ligger inom ert vattenområde, men att ni måste passera grannens vattenområde, eller att bryggan befinns på grannens vattenområde, får ni nyttja er brygga fortsättningsvis.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”