Har vi haft ett giltigt hyreskontrakt?

Hej , jag är hyresgäst i en villa och hyr i andrahand. Jag har precis insett att jag tror att vårat kontrakt är felskrivet av hyresvärden. Något som jag inte reagerat på när vi skrev på kontraktet. Det som är fel är att på tidsperioden där man Kryssar i (Tillsvidare) eller (Bestämd Tid) så är ingen av rutorna i kryssade och datumet för tiden vi ska bo är skriven på (Tillsvidare) medans uppsägningstiden och längden på kontraktet skriven i (Bestämd Tid) Rutan. Och nu när vi ska flytta ut så undrar jag om detta är ett giltigt kontrakt som vi haft?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör hyra av bostad i andra hand är det 12 kap Jordabalken (här) som är tillämplig, även kallad hyreslagen. Det finns inga formkrav för hyresavtal utan de kan vara både muntliga och skriftliga, 12:2 JB (här). Egentligen behöver det inte finnas något skriftligt eller muntligt hyresavtal för att ett avtal ändå ska anses finnas. Avtal kan nämligen även ingås genom s.k. konkluderat handlande, vilket innebär att man blir bunden av avtalet eftersom man beter sig som att det finns ett avtal. I det här fallet betyder det alltså att man flyttar in, betalar hyra etc. Detta kommer ur att svensk avtalsrätt menar att det inte alltid måste finnas ett skriftligt kontrakt med båda parters underskrifter för att parterna ska anses bundna.

Jag menar alltså att endast den omständigheten att det skriftliga hyresavtalet är slarvigt eller rent av otydligt skrivet, inte automatiskt innebär att ni inte haft något giltigt avtal under hyrestiden eftersom det inte finns något krav på det skriftliga avtalets innehåll eller ens att det måste finnas ett skriftligt avtal. Svårigheten kan däremot ligga i att fastställa avtalets innehåll och villkor.

Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om du och din hyresvärd skulle bli oense om villkoren när du ska flytta ut.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning