Har vi besittningsskydd som hyresgäst om fastigheten säljs exekutivt?

Vi har hyrt ett hus i 5 år och vi har inget slutdatum på vårt avtal.

Huset säljs nu på exekutiv auktion.

Hur ser vår besittningsrätt ut om det blir ny ägare och vi inte önskar flytta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besittningsskydd ska bli aktuellt krävs först att den nya ägaren önskar att ni flyttar. Isåfall har ni besittningsskydd och rätt till förlängning av avtalet med några undantag. Detta kan bland annat vara att huset ska rivas, men då får det inte vara oskäligt för er att avtalet upphör (12 kap. 46 § Jordabalk).

Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Oskar ForsbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning