Har universiteten rätt att kräva kameraövervakning i hemmet under terminerna?

2021-02-07 i Myndigheter
FRÅGA
Aktualiserad fråga i och med coronapandemin:Har universitet rätt att kräva att studenter ska gå med på att kameraövervakas i hemmet vid skrivning av digitala hemtentor? Väger ett universitets rätt att motarbeta fusk tyngre än en students rättighet att vägra integritetskränkande behandling?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Universitetet har rätt att under examinationsmoment och andra obligatoriska moment kräva att kameran ska vara påslagen, dock inte under vanlig undervisning. Det kommer inte att kategoriseras som integritetskränkande behandling i de fallen.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?