Har testamentstagares arvingar rätt till arv?

Hej!

Vår förälder är testamentestagare efter en kusin som inte hade egna barn. Kusinen avled för

många år sen och nyligen avled hans fru. Bouppteckning och arvsskifte är inte klara än. Och nu

har vår förlder också avlidit.

Jag har tittat i ÄB kap 11 och kan tolka det som om vi barn träder istället för vår förälder

utifrån en allmän tolkning av att det är testatorns vilja som ska uppfyllas. Däremot kan vår

istadarätt ev inte gälla enligt §6 utifrån att kusiner (kusiners barn som då vi är) inte ärver

enligt vanliga arvsregler.

Så borde man inte tolka det som att testatorns vilja är starkas och att vi, barn till testametes-

tagaren träder istället?

Tack tack för svar!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt i att testators vilja väger tungt när det gäller testamenten. Utgångspunkten är att man ska tolka testamentet så att det kan antas stämma överens med testators vilja. Om det inte är möjligt att fastställa testators vilja så får man falla tillbaka på allmänna tolkningsregler i 11 kap ärvdabalken. Tolkningsreglerna bygger på antaganden av vad testatorer i största allmänhet menar när de gör på olika sätt. Om inget annat kan anses följa av testamentet så bildar tolkningsreglerna en presumtion om hur man ska tolka testatorns vilja 11 kap 1 § 1 st. Om testatorn inte vill att hans testamente ska tolkas enligt de allmänna tolkningsreglerna i 11 kap utan på annat sätt så är det viktigt att han i klartext tydliggjort annat i testamentet.

I ert fall har er förälder som var testamentstagare dött. En allmän tolkningsregel är då att testamentstagarens avkomlingar ska träda i dennes ställe – om de är arvsberättigade även efter testator, istadarätt. 11 kap 6 §. Eftersom ni i egenskap av kusinbarn saknar arvsrätt efter testatorn så får ni enligt de allmänna tolkningsreglerna normalt inte träda i er förälders ställe och ärver alltså inte.
Som ni säger står testatorns direkta vilja dock över tolkningsreglerna som ju är just en presumtiv tolkning av testatorns vilja. Tolkningsreglerna är dock starka när testatorns vilja inte klart kan uttolkas. För att ni ska få ärva i ert fall skulle det nog tyvärr ha krävs att testatorn särskilt angett att ni (avkomlingarna) ska få träda i testatorns ställe.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Josefine DahlqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning