Har testamentstagares arvingar rätt till arv?

2017-04-25 i Testamente
FRÅGA
Hej!Vår förälder är testamentestagare efter en kusin som inte hade egna barn. Kusinen avled för många år sen och nyligen avled hans fru. Bouppteckning och arvsskifte är inte klara än. Och nuhar vår förlder också avlidit.Jag har tittat i ÄB kap 11 och kan tolka det som om vi barn träder istället för vår förälder utifrån en allmän tolkning av att det är testatorns vilja som ska uppfyllas. Däremot kan våristadarätt ev inte gälla enligt §6 utifrån att kusiner (kusiners barn som då vi är) inte ärver enligt vanliga arvsregler. Så borde man inte tolka det som att testatorns vilja är starkas och att vi, barn till testametes-tagaren träder istället?Tack tack för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt i att testators vilja väger tungt när det gäller testamenten. Utgångspunkten är att man ska tolka testamentet så att det kan antas stämma överens med testators vilja. Om det inte är möjligt att fastställa testators vilja så får man falla tillbaka på allmänna tolkningsregler i 11 kap ärvdabalken. Tolkningsreglerna bygger på antaganden av vad testatorer i största allmänhet menar när de gör på olika sätt. Om inget annat kan anses följa av testamentet så bildar tolkningsreglerna en presumtion om hur man ska tolka testatorns vilja 11 kap 1 § 1 st. Om testatorn inte vill att hans testamente ska tolkas enligt de allmänna tolkningsreglerna i 11 kap utan på annat sätt så är det viktigt att han i klartext tydliggjort annat i testamentet.

I ert fall har er förälder som var testamentstagare dött. En allmän tolkningsregel är då att testamentstagarens avkomlingar ska träda i dennes ställe – om de är arvsberättigade även efter testator, istadarätt. 11 kap 6 §. Eftersom ni i egenskap av kusinbarn saknar arvsrätt efter testatorn så får ni enligt de allmänna tolkningsreglerna normalt inte träda i er förälders ställe och ärver alltså inte.
Som ni säger står testatorns direkta vilja dock över tolkningsreglerna som ju är just en presumtiv tolkning av testatorns vilja. Tolkningsreglerna är dock starka när testatorns vilja inte klart kan uttolkas. För att ni ska få ärva i ert fall skulle det nog tyvärr ha krävs att testatorn särskilt angett att ni (avkomlingarna) ska få träda i testatorns ställe.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2900)
2021-08-03 Hur länge kan utbetalning på legat dröja?
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente

Alla besvarade frågor (94603)