Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?

FRÅGA
Hej! Har man rätt att begära ut ansokningshandlingar från Systembolaget? Tack för hjälpen, EM
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att man ska ha rätt att begära ut allmänna handlingar krävs det att handlingen är förvarad och upprättad eller inkommen till en myndighet, se 2 kap. 4 § TF.

Med myndighet jämställs riksdagen och kommunala beslutande församlingar, se 2 kap. 5 § TF. Även 2 kap. 3 § OSL har bestämmelser om vilka som omfattas av offentlighetsprincipen.

2 kap. 4 § OSL stadgar att offentlighetsprincipen även gäller för de organ som framkommer i offentlighets- och sekretesslagens 1:a bilaga.

Systembolaget är inte ett sådant organ som jämställs med myndigheter, varför offentlighetsprincipen inte gäller. De har ingen skyldighet att lämna ut deras handlingar.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (134)
2021-04-30 Polisen och meddelarfrihet
2021-04-29 Hur kan jag ta reda på vem det är som anmält mig för olovligt byggande?
2021-04-29 Lämna ut klasslista?
2021-02-24 När blir man borttagen från Lexbase?

Alla besvarade frågor (92106)