Har smittskyddsläkare juridisk skyldighet att hålla med Folkhälsomyndigheten?

FRÅGA
Lyder smittskyddsläkarna under Folkhälsomyndigheten?Under covid-19 epidemin har landets smittskyddsläkare helt och fullt ställt sig bakom Folkhälsomyndighetens åsikter och rekommendationer. Har de någon juridisk skyldighet att göra detta? Som lekman kan jag inte utläsa det ur smittskyddslagen.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Smittskyddsläkare är sådana som organiserar och planerar smittskyddet i sin region. Folkhälsomyndigheten däremot är en myndighet som leds av socialdepartementet.

Som jag förstår det samarbetar dessa för att förhindra utbrott av t.ex. covid-19 där folkhälsomyndigheten i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i regionen kan besluta att åta extra åtgärder under en begränsad tid.

Jag kunde inte, precis som du, hitta något om att de lyder under folkhälsomyndigheten. Det finns artiklar om smittskyddsläkare som har gett Folkhälsomyndigheten kritik kring deras hantering av föreskrifter.

Hoppas detta besvarar din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (306)
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?
2021-11-30 Hur ska jag göra för att begära omprövning av min diagnos?
2021-11-30 Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?
2021-11-30 Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

Alla besvarade frågor (97679)