Har säljaren rätt att häva avtalet när köparen inte betalar?

2020-03-25 i Köplagen
FRÅGA
Hej!En säljare hade en annons på blocket. En köpare skrev och de kom överens om ett pris samt att datorn skulle postas. Utan säljarens godkännande så skickar köparen en handpenning självmant. Säljaren skickar tillbaka handpenning en stund efter. Säljaren vill häva avtalet sedan med köparen. Men blir då hotad att ta det till tingsrätten och påstår att "enligt lag så är handpenning betalad och affären sluten" även då säljaren aldrig bad om handpenning eller godkände det. Och då påstår köparen att "du sa aldrig emot det så automatisk godkände du det". Säljaren som är lite yngre blir såklart nojig och orolig över att bli hotad på det sättet så säljaren säger då "om du ska börja hota mig så får jag väl sälja den till dig då". Och säljaren ger köparen en deadline att genomföra betalningen. Men tiden gick och köparen lyckades inte utföra betalningen innan tiden säljaren givit honom. Men då börjar köparen komma med saker som "du bestämmer inte hur lång tid jag har på mig, du får vänta tills jag löst det". Och köparen frågar om han inte kan betala på ett annat sätt och säljaren säger då "nej vi kom överens om blocketpaket" och köparen säger då "vi har en affär som inte är strikt bunden till ett betalningssätt".Allt är väldigt otydligt. Det enda de varit eniga om är priset i princip som de kom överens om från början. Jag läste någonstans om att "Är inte avtalet tydligt nog, är det ej ett riktigt avtal."Vad tycks? Har säljaren rätt nu att häva avtalet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag avser att börja mitt svar med att klargöra vissa viktiga utgångspunkter. Hela den här situationen tar några turer åt olika håll men som jag förstår det föreligger nu ett köpeavtal avseende en dator. Jag utgår från att datorn ännu inte har skickats till köparen eftersom du inte skriver någonting om det.

Problematiken ligger nu närmast i om säljaren kan häva köpet med anledning av att köparen inte ännu har betalat. Det som gör det hela lite krångligt är huruvida avtal har ingåtts som innebär att säljare och köpare ska följa det s.k. blocketpaketet.

I och med att köparen säger att det inte avtalats om något betalningssätt förstår jag det som att denne menar att parterna inte är bundna av att försäljningen ska ske i enlighet med blocketpaketet. Som jag förstår det krävs för blocketpaketet att säljaren registrerar sig via en länk som finns på blocket. Säljaren ska sedan initiera betalningen genom att skriva in vissa fraktuppgifter. Köparen ska då få ett mejl för hur betalningen ska gå till. Blocket använder sig här av ett annat bolag (hädanefter kallad "blockets företagspartner") för att hålla köparens pengar fram till dess att säljaren skickar varan och köparen sedan hämtar ut den och undersöker den. Någon dag senare är det tänkt att säljaren ska få pengarna utbetalda.

Genom den information jag har fått kan jag inte svara på om köparen och säljaren har kommit överens om att tillämpa blocketpaketet. I det fall de har det finns det detaljerade regler för hur försäljningen ska genomföras och i vilken ordning. I detta läge verkar det inte som att någon av parterna riktigt följer det. Åtminstone inte utifrån den tolkningen jag gör av informationen jag har fått.

Vad gäller?

Vad som gäller mellan parterna kommer vara beroende av om man kommit överens om blocketpaketets försäljningsvillor eller inte. Det blir ytterst en bevisfråga mellan parterna. Har man inte kommit överens om det eller att avtalet, som du säger, är otydligt medför inte det att avtalet blir ogiltigt. Istället gäller de dispositiva reglerna i köplagen mellan parterna. Att lagen är dispositiv innebär att lagen gäller såvida inget annat har avtalats.

Även om det inte nödvändigtvis är relevant i detta stadium vill jag klargöra frågan om handpenning också. Det finns ingen skyldighet eller rättighet att betala handpenning. Skulle man skicka iväg en handpenning medför inte det att man per automatik har slutit avtal. Avtalet är redan slutet när anbudet stämmer överens med accepten. Det vill säga avtalet är slutet direkt när ex. köparen erbjuder sig att köpa varan för ett visst pris och säljaren godtar det. Här spelar det ingen roll vem som hörde av sig till vem eller vem som föreslog prissumman. Så länge båda accepterat villkoren har man slutit ett avtal. När avtalet är slutet går det inte att ångra sig. Däremot kan det gå att häva om rätt grund föreligger.

När säljaren inte betalar

Som sagt utgår jag från att ett köpeavtal föreligger men att det är oklart om blocketpaketets regler ska tillämpas före köplagens. Blocketpaketet har som bekant tydliga regler för i vilken ordning köpet ska genomföras. Där kommer köparen betala till blockets företagspartner innan säljaren skickar varan.

Köplagen däremot innehåller andra regler. Där har varken köparen eller säljaren skyldighet att prestera före den andra. Det medför att köparen aldrig måste betala förrän säljaren överlämnar varan. Samtidigt medför det att säljaren aldrig måste överlämna varan förrän köparen betalat (10 och 49 § köplagen). Tanken är alltså att bytet ska ske samtidigt, vilket blir omöjligt när varan måste fraktas. I de här fallen beror alltså allt på vad parterna kommit överens om.

Köparen har förvisso skyldighet att medverka på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas för att köpet ska bli av. Om köparen inte medverkar har säljaren rätt att häva avtalet om den bristande medverkan utgör ett väsentligt avtalsbrott för säljaren och köpare insåg eller borde ha insett detta enligt 50 § 1 p. och 55 § köplagen. Det skulle kunna vara om säljaren sagt att han vill sälja varan så fort som möjligt. Köparens bristande medverkan utgör då sannolikt ett väsentligt avtalsbrott vilket denne också inser.

Att köparen ännu inte betalat i detta fall utgör inte sådan bristande medverkan. Detta med hänsyn till att köparen inte har skyldighet att betala förrän varan överlämnas, såvida inget annat har avtalats.

I detta stadium av försäljningen blir det därför viktigt att avgöra vad parterna rent faktiskt har avtalat. Har man kommit överens om blocketpaketet ska båda parterna följa de villkoren. Är det då så att köparen inte betalar inom avtalad tid till blockets företagspartner enligt anvisningarna i villkoren för blocketpaketet har köparen rätt att häva köpet om betalningsdröjsmålet utgör ett väsentlig avtalsbrott enligt 54 § köplagen. Här skulle man även kunna hävda att köparen inte medverkar till köpet enligt vad som är avtalet mellan parterna.

Slutsats

Vad som har avtalats är synnerligen viktigt. Har man avtalat om blocketpaketet ska man följa de villkor som gäller för den tjänsten. Skulle köparen inte medverka korrekt genom att betala i rätt tid och till blockets företagsparter samtidigt som säljaren har följt de anvisningar som gäller för honom så kan man argumentera för att köpet kan hävas med anledning av köparens bristande medverkan.

Har man inte avtalat om blocketpaketet gäller köplagens regler till fullo. Köplagens regler kan tillämpas som utfyllnad i det fall någonting inte är reglerat i villkoren för blocketpaketet. Vad köplagen säger är att ingen av parterna måste prestera före den andra. Kan inte överlämningen av varan ske samtidigt som betalningen måste parterna komma överens hur man ska göra.

Situationen är därför nu i ett stadium där ingen riktigt kan agera. Min rekommendation är att säljaren vänder sig till köparen och föreslår att man tillämpar blocketpaketet. Alternativet är att komma överens om vad som ska ske först betalning eller överlämnandet av varan. Om man inte lyckas komma överens om något kan förhoppningsvis parterna komma överens om att gemensamt häva avtalet.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1222)
2020-09-16 Fel på bilen - kan man häva köpet?
2020-09-14 Fel i vara
2020-09-05 vad gäller vid fel i bostadsrätt?
2020-09-04 vad gäller vid köp mellan privatpersoner om köparen inte betalar och skadar varan?

Alla besvarade frågor (84157)