Har säljaren rätt att avhjälpa felet på varan?

2019-08-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Den 1:a augusti köpte vi en Audi A5-2011 hos GAGA Bil i Jordbro. Vi frågade om ev fel och brister med fordonet men säljaren sa att han inte kände till några andra fel än de som var synliga. En nyckel av två fattades och säljaren kontaktade tidigare ägaren(bilhandlare i Göteborg) där nyckeln fanns och vi gjorde upp att säljaren skulle ansvara för att nyckeln skulle skickas till vår adress i Karlskoga. Vi har fortfarande inte fått någon nyckel!Köpet gjordes och redan på väg hem till Karlskoga började oljelampan lysa varpå vi stannade på närmaste mack och fyllde på en dryg halvliter olja. Lampan slocknade och vi körde hem. Några dagar senare började motorlampan lysa gult samtidigt som oljelampan åter igen började lysa. Jag kontaktade säljaren som var frågande till problemet men som var intresserad av vad Motordiagnosen visade och ville att jag skulle meddela honom detta. Vi fyllde på ytterligare en halvliter olja och åkte till MEKONOMEN verkstad i Karlskoga och bokade en Motordiagnos av BAB296. Motordiagnosen visade i historiken att bilen haft problem med cylinder 2 & 4 innan vårt köp gjordes. Jag har sedan dess försökt komma i kontakt med säljaren men han vägrar svara i telefon. Däremot har jag pratat med en kollega till honom som meddelat att säljaren skall höra av sig vilket han ännu ej gjort.Konsumenköplagen säger(som jag förstått) att säljaren skall ges möjlighet att rätta till felet innan hävning av köp kan göras. Är det så är min fråga till er?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med hänsyn till vad du skriver i din fråga kommer jag att utgå från att konsumentköplagen är gällande (eftersom det rör sig om köp av lös sak mellan konsument och näringsidkare). Vidare kommer mitt svar baseras på frågeställningen "ska säljaren ges möjlighet att rätta till felet innan hävning av köp kan ske?".

Säljarens rätt att avhjälpa felet

Till att börja med ska sägas att köparen besitter rätten att kräva avhjälpande av säljaren vid fel på varan (26 § konsumentköplagen).

Skulle köparen kräva annan påföljd har dock säljaren rätt att på egen kostnad avhjälpa felet först enligt 27 § konsumentköplagen. För att säljaren ska ha denna rätt krävs att denne inom rimlig tid efter att ni reklamerat felet erbjuder sig att avhjälpa. Avhjälpande ska också ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.

Om avhjälpande inte kommer ifråga eller inom skälig tid får köpet hävas om felet medför väsentlig betydelse för köparen (29 §)

Som svar på din fråga har alltså säljaren rätt att avhjälpa felet innan hävning kan ske. Enligt allmänna reklamationsnämnden har säljaren rätt till avhjälpande av samma fel två gånger. Därefter får hävning ske om felet fortfarande finns.

Det ska tilläggas att avhjälpande är en rättighet som säljaren har. Det finns ingenting som hindrar säljaren från att redan från början gå med på hävning. Detta eftersom konsumentköplagen är dispositiv till konsumentens fördel.

Jag hoppas mitt svar har varit till nytta!

Med vänlig hälsning,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1004)
2020-05-30 Fråga om tillgodokvittons giltighetstid
2020-05-29 Jag är missnöjd med en dyr säng jag köpte - vem ska jag vända mig till?
2020-05-29 Uppenbart felaktigt pris
2020-05-27 Hur lång tid har säljaren på sig att avhjälpa felet?

Alla besvarade frågor (80507)