Har säljaren handlat i strid mot tro och heder?

2021-08-02 i Köplagen
FRÅGA
Köpte igår en husvagn på en Camping, gick igenom husvagnen men missade fönstret i köksdelen pga att locken var uppställda! Vet inte om det var meningen att man inte skulle obs att fönstret var helt spräckt!Efter dom åkte hem ca 1 Tim som jag såg att hela fönstret var spräckt o ramen likaså!Sms till säljaren vad jag upptäckte, tog även foto på fönstret som jag skickade till henne, hon svarade att så lång var inte sprickan när hon såg det!Då undrar jag varför hon inte talade om det för oss???Kan vi begära att dom står för nytt fönster el som jag tänkt vi kan betala hälften!Dom har ju undanhållit oss detta fel!Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Jag tolkar frågan som att du har köpt husvagnen av en annan privatperson, vilket innebär att bestämmelserna i köplagen (härefter KöpL) gäller.

Borde du ha upptäckt felet?

Har köparen före köpet undersökt varan, får köparen inte heller åberopa ett fel som borde ha märkts vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § andra stycket KöpL). För att avgöra vad köparen "borde ha märkt" vid undersökningen får avgöras med hänsyn till hur omfattande undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft att vid sin undersökning upptäcka felet i fråga (jfr NJA 1996 s. 598). Att fönstret var helt spräckt är med stor sannolikhet en omständighet som köparen borde ha märkt vid en okulär besiktning av husvagnen.

Har säljaren handlat i strid mot tro och heder?

Möjligtvis kan det argumenteras för att säljaren har handlat i strid mot tro och heder. En säljare bör i viss utsträckning vara skyldig att upplysa köparen om förhållanden som han känner till och som köparen borde upptäcka men förbisett (jfr NJA 2007 s. 86). Säljarens underlåtenhet att lämna upplysning kan därför anses strida mot tro och heder i vissa fall. Säljaren borde åtminstone ha förstått att glasrutans beskaffenhet var avgörande för till vilket pris du som köpare var villig att betala för husvagnen. Säljaren har underlåtit att upplysa om sprickan, utan i stället utnyttjat din okunskap. Det kan därför vara så att du har rätt att åberopa felet, trots att du borde ha upptäckt det vid en undersökning.

Påföljd vid fel i vara

Du som köpare har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig som köpare, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § KöpL). Omleverenas blir troligen inte relevant. Om inte avhjälpande eller omleverans blir aktuellt får köparen göra prisavdrag (37 § KöpL).

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1415)
2021-09-26 Reklamation vid vidareförsäljning
2021-09-22 Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?

Alla besvarade frågor (95915)