Har säljaren en skyldighet att ta tillbaka en vara när ångerrätt utlovats?

2018-01-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Min dotter har köpt en häst av en kvinna som har företag som köper o säljer hästar. I kontraktet står det att hon får ångra köpet inom 6 månader. Nu efter 2 månader vill hon lämna tillbaka hästen. Säljaren vill hjälpa min dotter att sälja hästen vidare men inte ta tillbaka köpet. Hon vill dessutom ha 10% på summan hon säljer den för! Kan vi kräva att hon tar tillbaka hästen? Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har din dotter köpt hästen av kvinnans företag kan hon anses vara en konsument, vilket gör att reglerna i Konsumentköplagen gäller (KköpL 1 §). Först vill jag nämna att reglerna i lagen utgör ett minimiskydd för konsumenter, vilket innebär att så länge säljaren erbjuder bättre villkor än de lagen slår fast så går det bra att frångå lagens bestämmelser i köpeavtalet (KköpL 3 §).

Lagen ger inte konsumenter någon rätt till vad som brukar kallas "öppet köp", det vill säga att köparen får lämna tillbaka varan till säljaren oavsett anledning. Många säljare väljer dock att ha detta villkor i sin försäljning då det kan skapa bra relationer till kunderna, hjläpa till med att bygga upp ett förtroende, och så vidare. Vad som gäller i din dotters fall beror helt på vad som avtalats mellan henne och kvinnans företag. Har de upprättat ett skriftligt kontrakt där villkoren om ångerrätt finns med är det svårt för kvinnan att hävda att villkoret inte fanns med i överenskommelsen när din dotter köpte hästen. Står det ingenstans i avtalet att rätten att ångra köpet innebär att hon själv måste sälja hästen och att kvinnan har rätt till de tio procenten så bör ni kunna kräva att företaget tar tillbaka hästen.

Lagen ger alltså ingen generell ångerrätt för konsumenter. Ett sådant villkor anses dock vara till konsumentens fördel, så finns den avvikelsen med i köpeavtalet är det vad som gäller. Vad som står i köpeavtalet är alltså helt avgörande för vilka krav din dotter kan ställa på företaget.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1346)
2022-01-24 Hur går man tillväga när ett företag inte godtar en reklamation?
2022-01-20 När kan man reklamera?
2022-01-20 Har man rätt att häva köpet och lämna tillbaka vara vid fel?
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?

Alla besvarade frågor (98613)