Har polisen rätt att använda tvångsmedel för att utföra identitetskontroll av ett vittne till ett brott?

Hej! Om polisen kommer till en plats där en misshandel har skett, får polisen kräva att personerna som finns i närheten av detta utan att ha varit inblandade ska legitimera sig? Polisen ville hålla vittnesförhör, om en polis säger att hen ska hålla ett vittnesförhör med mig, är jag skyldig att berätta vem jag är?. Får polisen visitera mig för att hitta id för att de vill förhöra mig som ett eventuellt vittne?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Du söker svar på om polisen enligt lag har rätt att använda tvångsmedel för att begära ut personliga uppgifter från ett vittne till en misshandel. Jag utgår ifrån i enlighet med din angivna information att vittnet inte på något sätt varit delaktig i misshandeln men att dennes personuppgifter är okända för polisen. 

Eftersom en misshandel har ägt rum har polisen på platsen en skyldighet att utreda brottet (jämför 2 § punkt tre polislagen (PL). Ett vittne som befunnit sig i nära tidsmässig och geografisk anslutning till brottsplatsen har därför som utgångspunkt en skyldighet att följa med till förhör på tillsägelse av polis (jämför 23 kap. 8 § rättegångsbalken (RB). Vittnets skyldighet att följa med till förhör förutsätter dock att polisen också kommit till platsen i nära tidsmässig anslutning till misshandel. Vittnets krav på att inställa sig till förhör innebär dock inte att vittnet även har en skyldighet att yttra sig under förhöret. Polisen kan därför inte tvinga vittnet att under förhöret uppge sina personuppgifter till polisen. Polisen har nämligen endast en rätt att använda tvång för att begära ut personuppgifter under särskilda omständigheter då personen själv är efterspanad, efterlyst eller misstänkt för misshandeln (jämför 14 § PL och 24 kap. 2 § RB). Det är heller inte tillåtet av polisen att under förhöret kroppsvisitera vittnet i syfte att kunna fastställa vittnets identitet (jämför 19 § punkt två PL).

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”