Har polisen glömt av min brottsutredning?

2015-12-15 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! i våras var jag på ett förhör angående ett brott som jag var/är misstänkt för (skadegörelse), jag har erkänt mitt brott och står för det, men nu har det gått drygt åtta-nio månader sedan förhöret och inget har ännu hänt. Anledningen varför jag undrar över detta är att jag gärna skulle vilja ''ha det klart'' så att säga, så jag kan glömma det sen.Min fråga är helt enkelt: Är det vanligt att mindre utredningar ''glöms bort'' av polisen och blir liggandes på deras bord? Kan det vara så att man tycker att jag har erkänt och att det inte behövs göras något mer?Kan tillägga att jag inte bor på någon stor ort, om det har någon betydelse. Tacksam för svar, om det är möjligt att ge ett svar på denna fråga!Mvh, M
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tyvärr är det inte ovanligt att det tar mycket lång tid innan åklagaren väcker åtal för ”mindre allvarliga” brott. Anledningen till detta är helt enkelt för att brottsutredningar som föranlett att personer sitter häktade i väntan på åtal alltid har förtur framför brottsutredningar där personer inte sitter häktade. Även om det är tråkigt för dig i denna situation är det en bra ordning att vi har det så, eftersom det är viktigt att häktade personer får ”sina” brott prövade snabbt.

Att du har erkänt gärningen kan tala för att polisen kanske anser att det inte behövs någon mer utredning av brottet, men i sådana fall borde polisen dock meddelat dig detta (se nedan). Det är svårt att i det enskilda fallet veta vad som kan ha hänt med brottsutredningen. Jag kan därför endast svara på vad som generellt ”gäller”. Regler om förundersökning och åtal finns i Rättegångsbalken (RB).

Polisen ansvarar för brottsutredningar av mindre allvarliga brott som ex. skadegörelse. När polisen anser att förundersökningen är avslutad skall den som misstänks för brottet få reda på detta genom s.k ”slutdelgivning”, detta framgår av RB 23:18 st.1 – eftersom du inte har blivit underrättad om något sedan ditt senaste förhör förutsätter jag alltså att förundersökningen inte är avslutad ännu. När förundersökningen dock är avslutad skall alla utredningsåtgärder sammanfattas i ett förundersökningsprotokoll, som skall överlämnas till åklagare. Protokollet utgör underlag för åklagaren som därefter skall fattat beslut om han eller hon skall väcka åtal eller inte.

För skadegörelse kan man dömas till böter eller fängelse i högst 1 år, se Brottsbalken (BrB) 12:1. Enligt BrB 35:1, måste åtal för ett sådant brott väckas inom 2 år från att brottet begicks, annars preskriberas brottet, dvs. du kan då inte dömas till någon påföljd för brottet.

Tyvärr, kan jag inte ge dig något närmare svar på vad som hänt med din utredning mer än att det inte är ovanligt att brottsutredningar av mindre allvarliga brott tar mycket lång tid pga. prioritering av grövre brott. För skadegörelse gäller dock att åklagaren måste väcka åtal senast inom två år från att brottet begicks, därefter preskriberas brottet.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (467)
2020-10-17 Brottsmisstänkts rätt till insyn
2020-10-11 "Hur kan åklagaren inte väcka åtal?"
2020-10-02 Vad kan vi göra mot polisens tvångsmedel?
2020-09-29 Hur vet man att man är skäligen misstänkt för brott?

Alla besvarade frågor (85290)