Har polisen en skyldighet att informera om den förhördes rättigheter?

2020-01-23 i Förundersökning
FRÅGA
Räknas det som ett brott eller tjänstefel om polisen inte informerar dig om dina rättigheter vid förhör?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag upplysa om att det finns flera anledningar till att en person kallas till ett polisförhör. Man kan kallas i egenskap som vittne, målsägande eller misstänkt och rättigheterna kan variera beroende på varför man blir förhörd. Därför kommer jag besvara frågan generellt utifrån den misstänktes perspektiv. Regler gällande förhör finns bland annat i Rättegångsbalken (RB).

Ska polisen läsa upp den förhördes rättigheter vid ett förhör?

Polisen har ingen skyldighet att läsa upp den förhördes rättigheter, oavsett om personen förhörs i egenskap som vittne eller misstänkt.

Däremot har polisen en underrättelseplikt när en misstänkt har nått misstankegraden skäligen misstänkt. Då ska polisen underrätta den misstänkte om vad hen är misstänkt för och på vilka grunder (23:18 RB). Viktigt att påpeka är att när en misstänkt blir skäligen misstänkt ska polisen inte läsa upp den förhördes rättigheter, lagrummet stadgar snarare att polisen har en upplysningsskyldighet om misstankegraden. I vissa fall har den misstänkte rätt till offentlig försvarare, och det ska polisen upplysa om.

Avslutningsvis

Det finns ingen svensk motsvarighet den amerikanska polisens skyldighet att läsa upp den berömda frasen:

"You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney and to have an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney one will be provided for you at government expense"

Det räknas därför inte som ett tjänstefel om polisen inte informerar den förhörde om hens rättigheter, då det inte finns en sådan generell plikt.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (462)
2020-09-27 Jag har begått ringa stöld - vad kan åklagaren göra nu?
2020-09-20 misstänkt för narkotikabrott, vad får polisen göra?
2020-09-18 Slutdelgivning - Vad innebär det?
2020-09-16 Kallelse till förhör, vittne eller brottsmisstänkt?

Alla besvarade frågor (84485)