Har polisen en absolut anmälningsskyldighet?

2020-06-19 i Förundersökning
FRÅGA
Har polis skyldighet att ta emot anmälningar oavsett anmälningssätt? Kan t.ex polisen avvisa en anmälan och vägra ta upp en anmälan om anmälan sker på ett udda sätt? Vi tar ett exempel:Person A skriver ett handskriven brev och postar brevet till Polismyndigheten. Person A skrev på brevet att denne har utsatts för våldtäkt för någon vecka sen och person A skriver ut sina fullständiga personuppgifter och skriver "Jag vill polisanmäla detta brott". Brevet innehåller detaljer av brottet och när det ska ha hänt. Polisen tar emot brevet och vägrar ta upp anmälan om våldtäkt, därför att "brottet av sådan karaktär rimligtvis helst ska anmälas via besök på polisstation, samtal till 112 eller 11414".Vid sådant fall, har polis begått fel? Har polisen absolut anmälningsskyldighet om brott kommer till deras kännedom oavsett anmälningssätt? Trots att det handlar om anmälan om allvarligt brott som inkommer via polisens mejl/brev skickat med post?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om polisen har möjlighet att inte upprätta en anmälan på grund av att anmälningssättet är som du beskriver udda.

Enligt polislagen 2 § p. 3 ska polisen i sin verksamhet utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal. Under denna punkt är det en förutsättning att polisen tar emot och upprättar anmälningar. Polisen har därmed en skyldighet att ta emot varje anmälan om brott utan uppskov. Anmälan kan göras muntligen som skriftligen hos vilken polismyndighet som helst. Det finns alltså inga formella krav på hur en anmälan ska göras hos polisen (se ex. JO 1988/89 s. 73). Undantag föreligger dock om anmälaren uppträder våldsamt, försvårar att anmälan tas upp eller att polisen inte kan uppfatta vad anmälan avser.

I relation till det exempel som du nämner där man skriftligen och i detalj beskriver ett brott som har skett, kan det inte tolkas som att undantaget är tillämpligt. Polisen bör istället upprätta anmälan och i den mån de bedömer att den är bristfällig begära kompletterande uppgifter av målsäganden. Dock finns det som ovan nämnts ingen uttalad absolut anmälningsskyldighet för polisen, om undantagen är tillämpliga.

Har du fler funderingar är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?