Har mitt barn en skyldighet att låta sig förhöras i upplysningssyfte?

2017-11-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejFick ett telefonsamtal från polisen att de ville kalla min son till ett förhör, angående ett grov stöld. Han var under 15 år vid det tillfället så hon sa att han var inte misstänkt eller kan inte heller komma att dömas för fallet, hon säger att de ska hålla förhör med honom om vilka som var med och vem som gjorde vad för att se om det var någon som var 15 år vid det tillfället, min son vill inte gärna gå på förhöret men är han tvungen till att göra det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring skyldigheten att låta sig förhöras i upplysningssyfte.

Frågor gällande detta regleras i rättegångsbalken (RB) och i förundersökningskungörelsen (FuK).

Under polisens förundersökning får polisen hålla förhör med den som dem antar kan lämna upplysningar som är av betydelse för utredningen. Det är alltså en allmän skyldighet att underkasta sig förhör och man behöver inte vara misstänkt för brott för att kunna förhöras.
(23 kap. 6 § RB).

Förhör med någon som är under 18 år och som är vittne, skall planeras och verkställas så att det inte uppkommer fara för att den som förhörs tar skada. Polisen bör noga tillse att uppseende inte väcks kring förhöret. Förhör bör exempelvis inte hållas i skolan eller på annan plats där den unge riskerar att hans kamrater uppmärksammar saken. Förhör får inte äga rum fler gånger än som är nödvändigt med hänsyn till utredningens art och barnets bästa.
(17 § FuK).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1208)
2021-11-30 Polisens möjligheter att avlyssna ett telefonsamtal
2021-11-30 Hur gör jag om jag blir åtalad trots avsaknad av brottsliga intentioner?
2021-11-29 Hur länge är en dom kvar i belastningsregistret? Överklaga utan den andres vetskap?
2021-11-28 När får polisen avlyssna samtal?

Alla besvarade frågor (97596)