FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal26/11/2019

Har min sambo någon rätt till min bostad när samboförhållandet upphör?

Jag bor i en hyresrätt, sedan närmare 30 år, skaffade den tillsammans med en tidigare sambo.

En ny sambo har flyttat in sedan tio år och nu ska vi gå skilda vägar. Inget skriftligt finns, har nya sambon några rättigheter till hyresrätten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

När två sambor ska skiljas fördelas samboegendomen mellan dem genom bodelning, om någon av samborna begär detta (8 § första stycket sambolagen).

Vad som utgör samboegendom är den gemensamma bostaden och bohaget som har förvärvats för gemensam användning om inte annat följer av 4 eller 9 § i sambolagen (3 § sambolagen).

En hyresrätt utgör bostad i sambolagens mening (5 § första stycket p. 3 sambolagen). Men i ditt fall har inte hyresrätten förvärvats för gemensam användning av dig och din nya sambo. Därmed utgör inte hyresrätten samboegendom vilket innebär att hyresrätten inte kan bli föremål för bodelning. Men det finns ett undantag i sambolagens 22 § som säger att även om bostaden inte utgör samboegendom har den andra sambon rätt att överta denna när samboförhållandet upphör, om sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har/haft barn tillsammans gäller dock detta endast om synnerliga skäl talar för det.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Ava SetayeshRådgivare
Hittade du inte det du sökte?