Har min make arvsrätt?

År 2000 skrev jag ett testamente "att kvarlåtenskapen ska tillfalla mina arvingar enligt lag med full äganderätt, det testamentstagaren erhåller skall vara dennes enskilda egendom med rätt att införa gifträtt i egendomen"

Jag var då skild och arvingarna mina egna biologiska barn.

Därefter är jag omgift, vi har inga gemensamma barn och har ej upprättat något testamente. Vad jag förstår ärver vi inte varandra utan vid dödsfall görs en bodelning och giftorättsgodset delas lika före skiftning (om inte efterlevande begär att behålla sitt giftorättsgods?).

Om jag dör först ärver då mina barn hälften av giftorättsgodset enligt testamentet? Eller måste det skrivas om på ngt sätt?

Båda personerna som bevittnade testamentet 2000 har avlidit, är testamentet fortfarande giltigt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar!

Jag fastnade för en sak i ditt testamente. Du har testamenterat din egendom som enskild men samtidigt infört en rätt att göra om egendomen till giftorättsgods. Jag är osäker på detta men min magkänsla säger mig att du inte testamenterar det som enskild egendom. När man testamenterar egendom som enskild är tanken att arvingarna inte ska kunna bestämma om det ska vara giftorättsgods, vilket de kan i ditt testamente. Vid en eventuell skilsmässa funderar jag därför på om detta verkligen kommer räknas som enskild egendom. Som sagt är jag osäker på detta, men du kan alltid kontakta vår kostnadsfria telefonrådgivning som kan svara närmare på en sådan fråga 08- 533 300 04.

Nu till frågan:
Du är omgift vilket innebär att din make först kommer att få hälften av allt giftorättsgods genom bodelning. I testamentet har du förskrivet att arvingarna har rätt till sitt arv enligt lag, detta är laglotten vilket motsvarar halva arvslotten, se Ärvdabalken 7:1 https://lagen.nu/1958:637#K6. Resterande kommer att tillfalla din make enligt 3:1 ÄB.

I 10:1 ÄB föreskrivs formkraven för upprättande av testamente. Att vittnena därefter dör leder inte till att testamentet är ogiltigt.


Gabriella LundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning