Har min granne en skyldighet att hugga ner träd som orsakar skugga?

2016-09-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Om det pga grannens stora träd som gör att man inte kan läsa en tidning i sitt hus,pga att det är så mörkt.Är inte detta en olägenhet som måste åtgärdas med att grannen fäller sina träd.De växer även in trädkronor på min tomt och altan.
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Högsta domstolen har i mål nr B 19-13, den 2 april 2015, meddelat att skugga på en tomt förorsakad av träd på grannens tomt inte medför att grannen med träden måste hugga ner dessa. I målet hade S.L som besvärades av träden tagit saken i egna händer och huggit ner träden utan lov. S.L dömdes för skadegörelse och fick till grannen även betala skadestånd på 33 600 kr exklusive ränta från dagen för nedtagandet av träden.

Om du störs av de grenar som växer över på din tomt kan du begära att din granne ska beskära trädet. Dock har grannen ingen skyldighet att beskära trädet, men du får beskära trädet själv till den del grenarna växer över på din tomt. Innan du börjar kapa grenarna bör du prata med din granne först så han är införstått med åtgärden - allt för grannsämjans skull, se jordabalken (1970:994) 3:2.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll