Har min fru rätt att ge bort egendom utan min vetskap?

FRÅGA
Hej jag undrar om min fru har rätt att ge bort saker från vårt hem till min styvdotter utan min vetskap ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Under ett äktenskap äger varje make sin egendom och har därmed som utgångspunkt rätt att ge bort denna (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det finns dock ett par undantag som kan bli tillämpliga beroende på vad det är för egendom och huruvida ni äger egendomen gemensamt eller inte. Eftersom jag inte vet exakt under vilka omständigheter egendomen har getts bort eller vad det rör sig om för egendom kommer jag endast att gå igenom dessa undantag överskådligt.

Gemensamt bohag

Gemensamt bohag, t.ex. möbler i ert hem, får inte ges bort utan båda makarnas samtycke (7 kap. 5 § äktenskapsbalken). Har detta ändå gjorts kan dock mottagaren av egendomen få behålla denna om han eller hon har fått den i sin besittning i god tro, dvs. utan att veta om att ditt samtycke inte fanns (7 kap. 9 § äktenskapsbalken). I annat fall kan mottagaren tvingas lämna tillbaka egendomen.

Samägd egendom

För egendom som ni äger tillsammans (som inte nödvändigtvis är bohag) gäller andra regler. Om hela egendomen ges bort krävs båda ägarnas samtycke (2 § samäganderättslagen). Däremot har båda ägarna till den samägda egendomen rätt att ge bort sin andel, vilket dock förmodligen inte har skett i ert fall. I så fall krävs dessutom enligt min mening ditt samtycke för att egendomen ska få flyttas från ditt hem till din styvdotters hem.

Samtycket kan erhållas genom fullmakt. Om din styvdotter har fått egendomen är det inte alltför osannolikt att hon åtminstone trodde att ditt samtycke fanns. I så fall kan en så kallad tillitsgrundad fullmakt anses ha uppkommit, där man tar hänsyn till huruvida din fru har gett din styvdotter en befogad uppfattning om att ditt samtycke fanns. Har du tidigare gett ditt samtycke till liknande gåvor kan din fru dessutom anses ha fått en så kallad toleransfullmakt från dig, dvs. att du tidigare har samtyckt till liknande handlingar och att det inte finns anledning att tro att detta samtycke inte gällde den här gången. Om din fru anses ha fullmakt kan din styvdotter ha gjort ett godtrosförvärv av hela egendomen och får därför behålla den (2 § godtrosförvärvslagen).

Om ingen fullmakt anses ha funnits blir rättshandlingen (dvs. gåvan) ogiltig och din andel ska återbäras. I praktiken innebär detta troligtvis att du har rätt att få kompensation som motsvarar din ägarandel.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1251)
2021-07-15 enskild egendom och testamente
2021-07-01 Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?
2021-06-30 Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?
2021-06-30 Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

Alla besvarade frågor (94275)