Har min dotter rätt till skadestånd för kostnader som uppstått till följd av ett fel i en bostadsrätt?

2017-10-26 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Min dotter har köpt en bostadsrätt där det visade sig vara ett vattenläckage i köket. Det har medfört en hel del extra arbeten. Den förre ägaren kände till problemet men uppgav inte detta vid köpet. Han erkänner problemet och hans försäkring går in och tar kostnaderna för reparationen. Lägenheten har dock varit obrukbar i två månader och orsakat extra kostnader för boende, lagring av möbler m.m. Köparen bjöd 3 700 000 kr men fick gå upp till 3 800 000 kr för att få bostadsrätten. Med vetskap om problemet hade köparen (dottern) backat ut. Vad är skäligt att säljaren ersätter köparen med för belopp för att lgh inte kunnat nyttjas två månader och merarbeten (byte av golv, flytt av köksskåp etc.)?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar ur något avseende är i behov av kompletteringar eller förtydliganden är du välkommen att publicera en kommentar nedan, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Lagrumshänvisningar avser i det följande köplagen (som är tillämplig vid försäljning av bostadsrätter).

Jag kan inledningsvis konstatera att det är mycket positivt att säljaren medgivit sitt ansvar för det dolda felet (som i en köprättslig kontext benämns "fel i vara"). Om hen inte erkänt sitt grundläggande ansvar hade situationen blivit avsevärt mer komplicerad.

Enligt 40 § har en köpare rätt till ersättning för den skada hen lidit genom att varan är felaktig, d.v.s. en rätt att erhålla skadestånd. Rätten till skadestånd är särskilt stark om köparen agerat försumligt (exempelvis genom att före köpet ha vetat om att varan var felaktig).

Givet din beskrivning av händelseförloppet bedömer jag det som väldigt troligt att din dotter, i rent juridisk mening, har rätt till ersättning för alla kostnader hon haft som direkt orsakats av det aktuella felet. Inom detta ryms definitivt lagerhållning av möbler, kostnader för provisoriskt boende etc.

Den viktigaste frågan med det sagt är förstås hur säljaren ställer sig till detta anspråk? Är hen villig att betala någonting utöver självrisken för försäkringen? Om så inte är fallet, eller om säljaren bara är villig att betala en del de extra kostnaderna, måste din dotter överväga huruvida det är värt att göra ett rättsligt ärende av saken.

Väljer hon att gå till tingsrätten måste en stämningsansökan upprättas som på ett tydligt vis återger händelseförloppet och vilka faktiska kostnader som hon åsamkats. Det går visserligen att göra på egen hand men jag rekommenderar varmt att hon tar kontakt med en jurist, exempelvis någon av mina duktiga och färdigutbildade kollegor på Lawline. Om summan för de extra kostnaderna överstiger ett halvt prisbasbelopp (22 400 kr) har hon sannolikt möjlighet att utnyttja rättsskyddet i sin hemförsäkringen och därmed få viss ersättning för juristens timarvode.

Sammanfattningsvis bör din dotter i första hand föra en fortsatt dialog med säljaren och klargöra hens rättsliga ansvar och i andra hand gå vidare med skarpa juridiska åtgärder (lämpligen uppbackad av jurist med goda kunskaper inom processföring).

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1414)
2021-09-22 Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?

Alla besvarade frågor (95782)