Har min arbetsgivare rätt att provanställa mig för en ny anställning men för samma tjänst som jag tidigare haft men i högre befattning?

2020-12-17 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej,Jag har jobbat i en butik sedan 2017 och startade då som timanställd, alltså ringdes in om någon blev sjuk eller ifall det behövdes extra personal. Under tiden så fick jag ett annat jobb och kunde därefter bara jobba helger. Så jag fick en heltidsanställning / fast anställning på två helger i månaden. Då behövdes det ingen prov anställning. Nu har det kommit ut en tjänst på 100 % som jag tänker söka, så min fråga är om jag nu får den tjänsten kommer jag då få en prov anställning på sex månader?Det är samma tjänst som min nuvarande men på 100 % istället.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer är undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Inledningsvis kan det kan vara bra att kolla över om din arbetsgivare har ett kollektivavtal på arbetsplatsen som reglerar frågan, eftersom dessa bestämmelser kan gå före vad som anges i lag och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).

I normalfallet kan en arbetstagare inte återanställas i samma arbete på prov

Utöver provanställningens längd ställer LAS inte upp några särskilda villkor för att en arbetsgivare ska få använda anställningsformen. Enligt förarbeten till lagen framgår det att en provanställning ska syfta till att arbetsgivaren ska pröva arbetstagarens arbete. Det finns dock inga krav på att arbetsgivaren måste ha särskilt angivna skäl till prövningen. Om en provanställning skulle anses vara ett kringgående av rätten till en tillsvidareanställning kan anställningen dock inte anses vara tillåten (se 6 § LAS, prop. 1981/82:71 s. 49–50 och AD 1991 nr 40).

Enligt förarbetena kan det i normalfallet inte tillåtas att den som redan varit anställd hos en arbetsgivare återanställs i samma arbete på prov. Om detta ska ske måste det finnas starka skäl för det, exempelvis som att den tidigare anställningen var längre tillbaka i tiden eller att den var under kortare varaktighet och därmed inte gett tillfälle för prövning av arbetstagaren (prop. 1981/82:71 s. 49–50).

Sammanfattning

En provanställning ska syfta till att pröva arbetstagaren. Enligt förarbetena till LAS kan det i normalfallet inte tillåtas att den som redan varit anställd hos en arbetsgivare återanställs i samma arbete på prov.

Under förutsättning att den nya tjänsten är exakt samma arbete som du tidigare arbetat under en längre period, har din arbetsgivare mycket troligen inte något prövobehov. Har din arbetsgivare inget prövobehov innebär det att hen inte heller har rätt att provanställa dig för den nya tjänsten på 100%.

Jag hoppas du fått svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (764)
2021-04-12 Vilken tjänstgöringsgrad gäller vid inlasning?
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?
2021-03-31 Hur lång är uppsägningstiden?
2021-03-31 Får man endast vara sjuk 3 gånger under provanställning?

Alla besvarade frågor (91133)