Har min arbetsgivare rätt att kräva att jag tar ut tre veckor semester i juni?

FRÅGA
Hej! På mitt lager arbete (som är öppet dygnet runt och ej stänger ner under sommarperioden)Säger dom att alla måste ta ut tre veckor semester på 1 utav tre perioder som tilldelas dig, (den 4:e semesterveckan måste du också samtidigt bestämma när du vill ha den under resterande året) det är antingen juni, juli eller augusti, (får du juni detta året har du automatiskt juli nästa år etc) t.ex. jag, som inte vill ta ut 3 veckor semester i juni, och istället göra det innan eller efter semesterperioden pga diverse anledningar, blir nekad detta. Har min arbetsgivare rätt att tvinga mig ta ut tre veckor semester i juni? De har inte heller haft ett möte med mig för att diskutera eller försökt komma fram till en lösning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Semesterlagen reglerar frågor kring semester och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer först gå igenom mer detaljerat vad som gäller och därefter finns en sammanfattning längre ner i texten.

Notera dock att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i semesterlagen och därmed vad jag anger nedan (2a § semesterlagen).

Arbetsgivaren har rätt att bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas OM det inte går att komma överens samt att det inte har avtalat annat

En arbetsgivare har ett ansvar att se till att sina arbetstagare får den ledighet som semesterlagen anger. Med detta ansvar följer att arbetsgivaren har rätt att bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas, under förutsättning att inte annat har avtalats eller att det inte går att komma överens (11 § semesterlagen).

Enligt lagen ska semesterledigheten förläggas under minst en fyraveckorsperiod under juni-augusti, om inte annat har avtalats eller särskilda skäl föreligger (12 § semesterlagen).

Arbetstagare har dock en viss medbestämmanderätt när det gäller ledighetens förläggning. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna reglera medbestämmanderätt för arbetstagaren, om inte gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagarens fackliga företrädare när, inom perioden juni-augusti, som semestern ska förläggas. Om facklig företrädare inte finns ska arbetsgivaren samråda om förläggandet av semestern med arbetstagaren (10 § första och andra stycket semesterlagen).

Om arbetsgivaren vill förlägga semesterledighet under annan period än juni-augusti, gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren om inte samråd skett med arbetstagarens fackliga organisation (10 § tredje stycket semesterlagen).

Om arbetsgivaren beslutar om förläggning av ledigheten på annat sätt än genom samråd med arbetstagare eller dennes facklig företrädare, gäller att arbetsgivaren ska meddela detta till arbetstagaren senast två månader före ledighetens början (11 § semesterlagen).

Beskedet kan dock lämnas senare om det föreligger särskilda skäl, exempelvis när en nyanställd anställs nära inpå semesterstängningen och arbetsgivaren inte har möjlighet att då iaktta tvåmånaderstiden (11 § semesterlagen och prop. 1976/77:90 s 186). Lämnar inte arbetsgivaren besked inom denna tid så kan arbetsgivaren göra sig skadeståndsskyldig (32 § semesterlagen).

Sammanfattning

Om det inte finns ett kollektivavtal på din arbetsplats som ger arbetstagarna medbestämmanderätt i frågan om ledighetens förläggning, gäller att arbetsgivaren har rätt att ensidigt bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas.

Om det inte finns ett kollektivavtal som reglerar denna medbestämmanderätt, ska arbetsgivaren samråda med din fackliga organisation om förläggningen, om du är medlem i en sådan. Om du inte är det gäller att din arbetsgivare ska samråda med dig om förläggningen.

Din arbetsgivare har alltså rätt att bestämma att du ska ta ut tre veckor semester i juni, under förutsättning att kollektivavtal inte anger annat, MEN ska i sådant fall samråda med dig alternativt facklig organisation om du är medlem i sådan.

Behöver du mer hjälp med din fråga rekommenderar jag dig att höra av dig till ditt fackförbund, om du är medlem i sådan, alternativt boka tid med en av våra kunniga jurister. Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (368)
2021-08-29 Kan semesterersättning antas ingå i lönen?
2021-08-26 Får semesterlön betalas ut löpande och utgör kostförmån en semesterlönegrundande inkomst?
2021-08-24 Fråga om semesterdagar
2021-08-22 Hur mycket får jag i semesterersättning?

Alla besvarade frågor (96421)