Har min arbetsgivare rätt att flytta semestern enligt hens vilja?

Hej,

Jag är fast anställd på en bemanningsfirma och har för närvarande uppdrag fram till den 18 juni med eventuell förlängning hela juli. Jag har ansökt om 3 veckors semester från den 18 augusti. Min bemanningschef vill att jag tar semester Period 1 v. 28-31

Period 2 v. 29-32 med hänvisning till att jag i nuläget inte har något uppdrag då. Men jag har inte heller något uppdrag i augusti. Finns det verkligen särskilda skäl att flytta semestern enligt bemanningschefens vilja?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du huvudsakligen undrar om din bemanningschef kan bestämma när du ska ta semester. Semesterlagen reglerar frågor som denna och jag kommer därför utgå från denna lag i mitt svar. Jag kommer först gå igenom mer detaljerat vad som gäller och därefter finns en sammanfattning längre ner i texten.

Notera att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i semesterlagen och därmed vad jag anger nedan (2a § semesterlagen).

Arbetsgivaren har rätt att i sista hand bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas

En arbetsgivare har ett ansvar att se till att sina arbetstagare får den ledighet som semesterlagen ger dem rätt till. Med detta ansvar följer att arbetsgivaren har rätt att bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas, under förutsättning att inte annat har avtalats eller att det inte går att komma överens (11 § semesterlagen).

En arbetstagare har dock en viss bestämmanderätt när det gäller ledighetens förläggning. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna reglera medbestämmanderätt för arbetstagare, om inte gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagarens fackliga företrädare när, inom perioden juni-augusti, som semestern ska förläggas. Om arbetstagaren inte är medlem i något fackförbund, ska arbetsgivaren samråda om förläggande av semester med arbetstagaren (10 § första och andra stycket semesterlagen).

Om arbetsgivaren beslutar om förläggning av ledighet på annat sätt än genom samråd med arbetstagare eller dennes fackliga företrädare, gäller att arbetsgivaren ska meddela detta till arbetstagaren senast två månader före ledighetens början (11 § semesterlagen).

Detta meddelande kan dock lämnas senare om det finns särskilda skäl, exempelvis om en nyanställd anställs nära inpå semesterstängningen och arbetsgivaren därför inte har möjlighet att iaktta tvåmånaderstiden (11 § semesterlagen och prop. 1976/77:90 s. 186).

Om särskilda skäl inte föreligger gäller dock tvåmånaderstiden och lämnar inte arbetsgivaren besked inom denna tid kan hen göra sig skadeståndsskyldig (32 § semesterlagen).

Sammanfattning

Om det inte finns ett kollektivavtal på din arbetsplats som ger arbetstagare medbestämmanderätt i frågan om ledighetens förläggning, gäller att arbetsgivaren har rätt att ensidigt bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas.

Om det inte finns ett kollektivavtal som reglerar denna medbestämmanderätt, ska arbetsgivaren dock samråda med din fackliga organisation om förläggningen, om du är medlem i en sådan. Om du inte är det gäller att din arbetsgivare ska samråda med dig om förläggningen.

Din arbetsgivare behöver inte ha några särskilda skäl för att flytta semestern till angiven period om ni inte kan komma överens om förläggningen. I sådant fall har hen rätt att ensidigt bestämma när under juni-augusti du ska ta semester.

Behöver du mer hjälp med din fråga rekommenderar jag dig att i första hand höra av dig till ditt fackförbund, om du är medlem i sådan. Alternativt kan du boka tid med en av våra kunniga jurister.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga och att allting löser sig!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”