Har markägaren rätt att vägra fälla tallen?

2017-07-16 i Arrende
FRÅGA
Vi har vårt fritidshus på ofri grund. På tomten finns en byggnad i mycket dåligt skick som vi vill riva ( ca 35 m2) och ersätta med ett Attefallshus. Allt enligt kommunens byggnadsregler. Vi behöver samtidigt fälla en stor tall. Den byggnad vi bor i behåller vi oförändrad. Vi kontaktar markägaren via mail och han säger kort och gott nej till våra önskemål. Har han rätt att göra det? Hur går vi vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att en markägare som arrenderar ut sin mark har rätt att bestämma hur den ska skötas, så länge inte något annat avtalas. En markägares rätt att bestämma över sin egendom fastställs dock inte i någon lag, utan det följer av allmänna rättsliga principer. Vad detta innebär är att markägaren bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas med marken, och därmed de träd som växer på fastigheten. Detsamma gäller byggnader, med förutsättning att dessa tillhör honom.

I ert fall innebär detta att markägaren har rätt att neka era önskemål om att fälla tallen och/eller riva byggnaden, så länge inget avtal säger det motsatta.

Eftersom ni har ert fritidshus på ofri grund är det sannolikt ett avtal om bostadsarrende det rör sig om, vilket inte reglerar hur marken ska användas. Värt att nämna är ni dock enligt allmänna principer skyldiga att vårda marken. Om ni fäller tallen eller river byggnaden utan samtycke från markägaren skulle det innebära vanvård av fastigheten, vilket kan medföra skadestånd och att ni förlorar nyttjanderätten (se 8 kap. 23 § Jordabalken).

Om ert avtal inte reglerar annat än er rätt att använda marken för att bo i fritidshuset är möjligheterna att lyckosamt gå vidare med detta till arrendenämnden mycket små. Ni måste komma överens med markägaren så att ni antingen får hans godkännande, eller förhandlar fram ett avtal som tillåter er vidta ingripande åtgärder med marken.

Hoppas att detta gav er svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (227)
2022-01-16 Hur säga upp bostadsarrende som jordägare?
2021-11-08 Vad händer med arrendeavtal som inte sagts upp?
2021-11-04 Är jag tvungen att riva huset vid uppsagt arrende?
2021-10-31 Finns det någon skillnad på arrenderad mark/tomt?

Alla besvarade frågor (98494)