Har man uppsägningstid på ett sommarjobb? Kan arbetsgivaren bara ta bort schemalagda pass?

FRÅGA
Hej. Min dotter som fyller 17 år i augusti har fått jobb på X där man hyr ut film, säljer godis, läsk, torrvaror osv. Även cigaretter och tobak. Öppettiderna är 11-22. Hon har fått tider som är för hela sommaren. Nu säger arbetsgivaren att hon inte får jobba alla tider hon har fått Pga att hon är för ung för att jobba själv och att han då inte har råd att ha 2 St på samma tider. Så nu får hon bara jobba de helger hon fått. Får man bara säga dagen innan att "dina arbetspass I veckorna är borttagna from nu" Hon borde väl ha någon form av uppsägningstid som alla andra? Hon har inte heller fått skriva på något avtal ännu och började jobba där i maj. Vad gäller då? Vad kan jag som förälder göra? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över din dotters rättigheter som arbetstagare och specifikt angående uppsägningstid. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (förkortas LAS).

Kan arbetsgivaren ta bort hennes schemalagda pass?

Det är inledningsvis bra att veta att ett anställningsavtal inte behöver vara skriftligt för att vara bindande. Även ett muntligt avtal är giltigt som anställningsavtal. Utgångspunkten är sedan att avtal ska hållas, vilket innebär att om din dotter och arbetsgivaren kommit överens om t.ex. arbetstid så är det en del av avtalet som ska hållas från båda parters sida.

Jag vet inte vad din dotter och arbetsgivaren muntligen kommit överens om angående arbetstid och arbetets omfattning. Har de t.ex. kommit överens om att hon ska få arbeta ett visst antal timmar i veckan så ska det hållas. Har din dotter och arbetsgivaren en överenskommelse avseende schemalagda pass så kan alltså inte arbetsgivaren ensidigt ändra denna överenskommelse. Att ta bort pass vore att ändra överenskommelsen, vilket därför inte är tillåtet (1 § LAS).

Har hon uppsägningstid som alla andra?

Eftersom din dotter saknar anställningsavtal kan det vara svårt att veta vad för anställning det rör sig om. Det är vanligen anställningstyp tillsammans med anställningsavtalets villkor som avgör situationen avseende uppsägningstid. Jag har innan talat om att de antagligen har ett muntligt anställningsavtal sinsemellan, men då jag saknar nödvändig information om vad som har sagts kommer jag utgå från vad som gäller generellt.

När inget annat är avtalat så är utgångspunkten att anställningstypen är en tillsvidareanställning, dvs. det som i dagligt språkbruk kallas för fast anställning (4 § LAS). Det innebär att en uppsägningstid om minst en månad (11 § LAS). Omfattas din dotter av ett kollektivavtal är uppsägningstiden sannolikt längre.

Här bör dock noteras att det inte är givet att din dotter har ett tillsvidareavtal, det absolut vanligaste vid sommarjobb är att så inte är fallet. Men som ovan nämnt så saknar jag nödvändig information och därför är det här förklarat vad som gäller generellt utifrån lagen. Har din dotter en tidsbegränsad anställning gäller att ingen av parterna kan avsluta den i förtid. Det innebär att din dotter måste arbeta hennes pass och att arbetsgivaren inte kan ta bort dem.

Vad kan jag som förälder göra?

Mitt råd är att antingen du som förälder eller din dotter hör av sig till arbetsgivaren och framför era funderingar och försöker lösa situationen sinsemellan. Du som förälder har egentligen inga större befogenheter än din dotter, hon kan likväl prata själv med arbetsgivaren men ibland kan det ju givetvis passa sig bättre att en förälder kliver in.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (785)
2021-08-31 Måste arbetsgivaren polisanmäla en drogmissbrukare på arbetsplatsen?
2021-08-31 Jag har inte fått min lön utbetald - vad kan jag göra?
2021-08-31 Använda av cbd kapslar med 0,2% thc vara skäl för uppsägning?
2021-08-30 Har en anställd rätt att arbeta under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (95663)