Har man som vårdnadshavare rätt att vägra sitt barn att vittna vid ett förhör?

2019-06-30 i Förundersökning
FRÅGA
Jag förstår att vittnesplikten gäller vid tingsrätten men jag tänker på lämna vittnesmål vid ett polisförhör? Då går väl FuK 12 in och vårdnadshavare har väl rätt att vägra sitt barn vittna där?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger gäller inte bestämmelserna om vittnesplikt vid ett förhör. Däremot finns det en plikt att komma till förhör om man är kallad. Om man inte kommer kan polisen eller undersökningsledaren beslut om ett vitesföreläggande (23 kap. 6 a § rättegångsbalken). Däremot går inte vite att besluta för ett barn under 15 år. Om barnet är mellan 15 och 18 år bör heller inte ett vitesföreläggande beslutas.

Däremot kan barnet hämtas till förhöret enligt 23 kap. 7 § rättegångsbalken (se 36 f punkt 2 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare).

En vårdnadshavare har rätt att bli underrättad och kallad till förhöret (12 § förundersökningskungörelsen och 5 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare), däremot betyder inte detta att vårdnadshavaren har rätt att vara närvarande vid själva förhöret, utan det bestämmer undersökningsledaren, även om det anges att föräldern bör få vara närvarande vid ett förhör med barn under 15 år (23 kap. 10 § rättegångsbalken).

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll