Har man som säsongsanställd rätt till semesterersättning?

FRÅGA
Om jag är säsonganställd och har arbetat 150 tim. totalt med 100kr i tim lön.har jag rätt till semesterersättning? och isåfall hur mycket?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Har du rätt till semesterersättning och isåfall hur mycket?
Svaret på din första fråga är ja, du har rätt till semesterersättning. Alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår (4 § semesterlagen). När det kommer till säsongsarbete, åtminstone sådana som inte pågår i mer än tre månader, så har man som arbetstagare istället rätt till semesterersättning (5 § semesterlagen). Eftersom jag inte vet hur länge din säsongsanställning gäller kommer jag därför utgå från att den är under tre månader.

Alltså, förutsatt att din anställning pågår i högst tre månader har du rätt till semesterersättning. Sedan är semesterersättningen 12 % av din intjänade lön under året (16 b § semesterlagen).

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?