Har man som sambo arvsrätt?

Avtal som ej berättigar till arv mellan sambo (det som är mitt är mitt, det som är ditt är ditt).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utredning

Det framgår inte av din fråga om du vill ha hjälp av Lawline med att upprätta ett samboavtal eller om du endast vill få upplysning om samboavtal. Vi på Lawline hjälper dig gärna med att upprätta ett samboavtal. Du kan då klicka här. Nedan följer allmän information om samboavtal, arv för sambor och bodelning. Dessa områden regleras i Ärvdabalken (ÄB) och Sambolagen (SamboL).


Sambor har ej arvsrätt

Sambor saknar, till skillnad från makar, som utgångspunkt arvsrätt efter varandra. Om sambor ska ärva varandras egendom, krävs därför ett testamente. En sambo kan dock ha rätt till den andras egendom genom bodelning. Värt att nämna är att bodelning ska genomföras innan den avlidnes arv delas ut (23 kap. 1 § ÄB).


Bodelning

När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen som utgångspunkt fördelas genom bodelning om den ena sambon begär det (8 § SamboL). Till samboegendom hör sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Sambor får dock genom avtal, avtala om att bodelning ej ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå i den (9 § SamboL).


Hoppas att du har fått svar på din fråga!


Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!


Med vänliga hälsningar,

Emelie SandénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning