FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt25/04/2018

Har man som målsägande rätt att överklaga domar?

Hej. Har man som målsägande rätt att överklaga dom? Eller är det åklagaren som gör det? Tacksam för svar. Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna överklaga en dom krävs det att man har klagorätt. Klagorätt innehas som huvudregel av de som är parter i målet. Målsäganden är inte alltid part i en rättegång utan biträder istället åklagarens talan. Trots detta har målsäganden klagorätt vilket utgör ett undantag från huvudregeln. Svaret på din fråga är således att man som målsägande har rätt att överklaga en dom och att denna rätt inte enbart tillfallet åklagaren.

Observera att ett ytterligare krav för att få överklaga en dom är att klaganden har ett så kallat klagointresse. Detta innebär att klaganden ska ha ett rättsligt intresse av en överprövning. Ur rättslig synpunkt ska domen ha inneburit en nackdel för klaganden och det yrkande som framställs av klaganden ska på objektiva grunder sägas vara till klagandes förmån. Vidare ska överklagan ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Christoffer TolfRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo