Har man som konsument rätt att reklamera och kräva en ny vara vid fel även i ersättningsvaran?

Hej Har köpt ett badrumsskåp från företag X där de inte har någon garanti. Dock har belysningen i ena dörren varit glapp och jag fick en ny omgjord lampa och sladd. Nu har även den andra blivit glapp och de vill inte ersätta den trots konstruktionsfel. Har jag rätt att kräva en ny sladd? Mvh 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att kräva en ny sladd när även ersättningssladden glappar.


I mitt svar kommer jag att använda mig av regler i konsumentköplagen (KKöpL). Detta eftersom du får anses vara konsument och företaget näringsidkare (1 kap. 2 § KKöpL). Avtalet gäller vidare köp av ett badrumsskåp med belysning som bör ses som en lös sak vid köptillfället och därmed också en vara (se 1 kap. 2 § KKöpL och 1 kap. 3 § KKöpL).


Att sladden glappar bör ses som ett fel
Att sladden till den nya lampan glappar innebär att varan måste anses avvika från vad som är avtalat mellan dig och företaget i fråga om sladdens kvalitet och funktionalitet (se 4 kap. 1 § KKöpL). Därmed bör det anses vara fel på sladden (4 kap. 5 § KKöpL).


Felet bör anses ha funnits vid avlämnandet
Företaget ansvarar för ett fel i varan om felet fanns vid avlämnandet och det visar sig inom tre års tid (se 4 kap. 14 § första stycket KKöpL). Tiden för avlämnandet innebär förenklat den tid då du fick hand om varan (jämför 2 kap. 3 § KKöpL).


Det är generellt du som konsument som ska visa att felet fanns vid avlämnandet. Du skriver dock att det är ett konstruktionsfel på sladden, vilket jag tolkar som att den orsaken till felet är fastställd och att det således bör vara visat att felet förelåg redan vid avlämnandet. Dessutom föreligger det en presumtion för att felet förelåg vid avlämnandet när felet visar sig inom två år därefter (se 4 kap. 17 § KKöpL)


Du har rätt att reklamera även detta fel
Du måste reklamera felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde märkt felet. Inom två månader anses alltid som skälig tid men den yttersta gränsen är tre år (se 5 kap. 2 § första stycket KKöpL och jämför 4 kap. 14 § första stycket KKöpL). Jag tolkar det du skriver som att du redan påpekat felet till företaget och att du verkar ha gjort det ganska omgående efter det att du märkt glappet.


Att du redan reklamerat samma fel tidigare och fått en ny sladd påverkar inte din rätt i detta läge. Om ett fel uppkommer även på den nya sladden du fått får du en ny reklamationsfrist på högst tre år från den dagen du fick den nya sladden.


Du borde ha rätt att kräva en ny sladd
Eftersom du även för den nya sladden har samma rätt att reklamera har du också samma rätt att kräva påföljd för fel i vara (se för de olika påföljderna som kan bli aktuella 5 kap. 1 § KKöpL).


Du har rätt att kräva att få en ny sladd. Företaget är också skyldigt att gå med på dina krav så länge det inte medför några oskäliga kostnader för företaget (5 kap. 4 § första stycket KKöpL). Att företaget tidigare har gett dig en ny sladd borde innebära att det inte kan anses medföra några oskäliga kostnader för företaget att även denna gång ge dig en ny sladd (jämför 5 kap. 4 § andra stycket KKöpL).


Sammanfattning och råd
Du bör sammanfattningsvis i egenskap av konsument ha rätt att kräva att företaget ger dig en ny sladd på grund av att det är fel på den sladd du fick senast. Att det inte finns någon garanti på produkten är inte något som ger företaget rätt att neka dig något alls eftersom du fortfarande har dina rättigheter som följer av lagen. Att det gäller en ersättningsvara spelar heller ingen roll eftersom du i ett sådant fall får en ny reklamationsfrist och fortfarande har rätt att åberopa fel även i den varan.


Om företaget inte ger med sig när du framställer dina krav på en ny sladd kan du anmäla händelsen till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De kan pröva ärendet kostnadsfritt och lämna en rekommendation på hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om vad ARN gör, samt göra en anmälan på ARN:s hemsida.


I övrigt rekommenderar jag dig att läsa mer på Konsumentverkets hemsida om vilket ansvar företag har gentemot konsumenter vid fel i vara. Just den sidan riktar sig dock till företag men en del av informationen är relevant även för dig.


Jag hoppas slutligen att du fått svar på din fråga. Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”