Har man som gift rätt till halva huset?

FRÅGA
Hej, jag undrar om jag som gift har rätt till halva huset som vi bor i då huset till 2/3 är skrivet på min man och till 1/3 på mig av skatteskäl då vi sålde min mans radhus när vi flyttade till villa 2010. Vi har dock varit gifta sedan 2008 och har inget äktenskapsförord.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör makar och giftorätten så är äktenskapsbalken tillämplig (1 kap. 1 § äktenskapsbalken). Även lagen om samäganderätt kommer tillämpas eftersom ni är samägare till huset (1 § lagen om samäganderätt).

Vem äger huset?

Först och främst måste man skilja på giftorätten och äganderätten. Äganderätten är den rätt ni har till huset i nuläget, medan giftorätten är en latent rättighet som förverkligas först vid en eventuell bodelning. Vad gäller äganderätten så äger du alltså 1/3 av huset medan din man äger 2/3 (1 § lagen om samäganderätt).

Vad händer vid en bodelning?

Bodelning ska förrättas mellan makarna när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Med bodelning menas att makarnas egendom ska fördelas mellan dem med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då äktenskapet upplöses (9 kap. 1 och 2 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, och en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Eftersom ni inte har något äktenskapsförord och ingen utav er har fått huset i gåva eller arv så är ert hus inte enskild egendom och ska således ingå i bodelningen (7 kap. 2 § äktenskapsbalken motsatsvis och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Vid bodelningen kommer först era skulder som är förenade med huset (och övrigt giftorättsgods) räknas av (11 kap. 2 § äktenskapsbalken). Därefter ska återstoden enligt huvudregeln delas lika mellan er enligt likadelningsprincipen (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Detta innebär att du vid en bodelning har rätt till hälften av huset.

Sammanfattning

Först och främst måste man skilja på äganderätt och giftorätt. Era äganderättsandelar är 1/3 respektive 2/3. Däremot har du giftorätt, det vill säga en latent rättighet som förverkligas vid bodelning, till hälften av fastigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1119)
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?

Alla besvarade frågor (82646)