Har man som enskild en skyldighet att läsa igenom myndigheters besked?

2019-11-08 i Försäkringskassan
FRÅGA
Fråga om felutbetald föräldrapenning. Citerar ur beskedet från a-kassan : "som enskild person har man skyldighet att läsa de besked man får från FK om utbetalningar." Är det korrekt, eller är det handläggarens personliga åsikt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du fått felaktig utbetalning från Försäkringskassan beträffande föräldrapenning och även blivit informerad om den felaktiga utbetalningen. Du undrar nu om beskedet, snarare texten, från A-kassan som du citerade är korrekt i sig eller om det är handläggarens egen åsikt.

Det framgår dock inte av uppgifterna du lämnar i frågan om du från början fick ersättning från Försäkringskassan, och sedan från A-kassan, eller enbart från Försäkringskassan.

Är man skyldig att läsa myndighetsbeslut?

Som enskild har man en skyldighet att läsa igenom de besked man får från myndigheter. Särskilt om det avser en felaktig ersättning som har betalas ut från Försäkringskassan.

Om du inte läser igenom beskeden i dess helhet blir det dessutom svårt för dig att sätta dig in i vad som gäller.

"Är det korrekt, eller är det handläggarens personliga åsikt? "

Texten du citerade är högst sannolikt inte din handläggarens personliga åsikt. De som handlägger ärenden får inte vara godtyckliga i vid beslutsfattandet. Det innebär att det inte får fatta beslut om besked utan sakliga skäl, det vill säga utan stöd i lag eller annan förordning. Tvärtom är man skyldig, innan beslut om besked fattas, följa regelverket - lagen.

Det som A-kassan citerade i brev till dig är korrekt; som enskild har du en skyldighet, och förväntas alltså att läsa igenom de besked som lämnas av myndigheter. Däribland de besked Försäkringskassan lämnar. Särskilt om det gäller en felaktig utbetalning som Försäkringskassan vill att man ska betala tillbaka.

Rekommendation

Jag skulle råda dig att ta kontakt med de berörda myndigheterna, det vill säga såväl Försäkringskassan som A-kassan, för att reda ut vad som nu gäller i ditt enskilda fall. De kan bäst svara på dina vidare frågor om vad du eventuellt behöver göra, samt klargöra vad som gäller framöver i ditt fall.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?